Stacks Image p2936_n14

better leadership, better business


top level coaching, teaming, transformation
Stacks Image p3098_n2
Stacks Image p3098_n6
Stacks Image p3098_n9
Stacks Image p3098_n12

All Senior Network


Wij zijn ervaren professionals actief als adviseurs en projectleiders op het gebied van management en bedrijfsvoering. Adviseurs met aantoonbaar kennis en ervaring.

Wij ontwerpen en implementeren interventies, projecten en programma’s in complexe en dynamische omgevingen. Gericht op verandering, ontwikkeling en transformatie.

Wij ontwerpen en implementeren training en professionele ontwikkelingstrajecten in internationale contexten. Daarbij passen we de principes van Action Learning toe.

Marie-José


MJV<span id=

De mensen met wie ik samenwerk vertellen mij dat mijn kracht ligt in het stimuleren van de ontwikkeling van mensen en hun organisaties. Daarvoor neem ik mee meer dan 25 jaar ervaring in het bedrijfsleven en het openbaar bestuur. Ik zie mezelf als een bruggenbouwer pur sang die in staat is verbinding en gezamenlijkheid te realiseren die noodzakelijk is voor de toekomst van alle betrokkenen. Ik ben actief op het gebied van HR-beleidsontwikkeling, HR-managementadvies en mediator. Ik heb uitgebreide ervaring met de inrichting en ontwikkeling van ondernemingsraden. En treed ook op als gesprekspartner en onderhandelaar namens directies in de OR.


René de Baaij


RDB<span id=

In mijn werk neem ik mee meer dan 25 jaar ervaring in het internationale bedrijfsleven. Ik bekijk zaken graag vanuit zowel mijn bedrijfskundige al mijn organisatiekundige achtergrond. Het boeit mij om mensen samen hun ambities te laten realiseren. Leiderschap, management en organisatieontwikkeling zijn de gebieden waar ik mij het meeste mee bezig houd. Als adviseur, projectleider en programmamanager of in een interim opdracht.


Blog René de Baaij

Teaming als organisatiestrategie
28 november: Inspiratiemiddag Teaming als organisatiestrategieEvent door Leerplatform Groeien in SamensturingDe vierde en laatste ...
Onverwachte resultaten
De huidige professionele context verlangt dat mensen zelfbewust, communicatief, proactief en probleemoplossend zijn. We verwachten ...
unexpected outcomes
The current professional context expects that people are self-aware, communicative, pro-active and problem-solving. We want to see ...
Why we need Action Learning in Export Development
We are finding today another week at the Nigerian Export Promotion Council in Abuja, Nigeria. We worked together with the NEPC Officials and ...
Over tegengif, woede en droefheid.
Om de woede en droefheid, die zich onvermijdelijk ontwikkelt in organisaties, te verwerken is een dialoog nodig die zich richt op de kracht ...
Stacks Image pp3099_n286_n2
Stacks Image pp3099_n286_n6
Stacks Image pp3099_n286_n9
Stacks Image pp3099_n286_n12

R2G<span id=


De Baaij, Verbeeten & Partners BV
Jonkershof 16, 6561 AL Groesbeek, Nederland


beelden die bewegen - stemmen die spreken - heldere gedachten - praktische ideeën - intuïtief inzicht - vertraagde tijd

Cookies we use are just there for basic web reading functionality. We do not use analytic or tracking cookies. We do not collect any user information and/or share user information to third parties.

De door ons gebruikte cookies ondersteunen enkel de functionaliteit van onze website. We gebruiken geen cookies voor analyse of het volgen van de gebruiker. We verzamelen geen gebruikersinformatie en/of delen informatie met derden.