beelden die bewegen

Disclaimer

Disclaimer

Stacks Image 421
Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op de websites van De Baaij, Verbeeten & Partners BV geschikt is voor het doel waarvoor u de informatie raadpleegt.

De aangeboden informatie is slechts informatief en illustratief van aard en en derhalve kan er op geen enkele wijze rechten worden ontleent aan deze informatie. Wij aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade, van welke aarde dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website van De Baaij, Verbeeten & Partners BV.

Tevens aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van de website van De Baaij, Verbeeten & Partners BV is verkregen.

Deze e-mail en alle hiermee verzonden bestanden zijn vertrouwelijk en alleen bestemd voor diegene aan wie de e-mail is geadresseerd. Indien u ten onrechte deze e-mail heeft ontvangen waarschuw dan de systeembeheerder info@dbvp.nl. Deze voetnoot bevestigt dat deze e-mail is gecontroleerd op aanwezigheid van computervirussen.
While DBVP has exercised the greatest possible care in the compilation and maintenance of the information provided on this site, DBVP cannot guarantee the completeness, timeliness and/or accuracy of the information. Accordingly, DBVP accepts no liability for direct or consequential damage resulting from the use of, reliance on or action taken on the basis of information provided on this website.

All information on this site is provided ‘as is’, without giving a warranty of any kind, express or implied, including, but not limited to warranties of performance, merchantability and fitness for a particular purpose. Certain links in this site connect to other websites maintained by third parties. DBVP does not control, make or maintain these websites. Accordingly, DBVP accepts no liability whatsoever for direct or consequential damage resulting from (the use of) the content of websites to which links are included on this site. This website and its content are governed by Dutch law on ownership and proprietary right.

This email and any files transmitted with it are confidential and intended solely for the use of the individual or entity to whom they are addressed. If you have received this email in error please notify the system manager info@dbvp.nl. This footnote also confirms that this email message has been swept for the presence of computer virusses.
Contact:
rene@dbvp.nl
De Baaij, Verbeeten & Partners BV
Jonkershof 16
6561 AL Groesbeek
0641924275
Foto's en tekst gemaakt door en eigendom van: Photos and tekst produced and owned by:De Baaij, Verbeeten & Partners BVJonkershof 16, 6561 ALGroesbeekinfo@dbvp.nlAlle rechten voorbehouden All right reserved

Cookies we use are just there for basic web reading functionality. We do not use analytic or tracking cookies. We do not collect any user information and/or share user information to third parties.

De door ons gebruikte cookies ondersteunen enkel de functionaliteit van onze website. We gebruiken geen cookies voor analyse of het volgen van de gebruiker. We verzamelen geen gebruikersinformatie en/of delen informatie met derden.