HRM beleid en uitvoering


De arbeidsmarkt is in beweging. Andere arbeidsverhoudingen in de maatschappij. Veel meer ZZP-ers die de solidariteit in oude structuren ondermijnen. Een lage organisatiegraad. Jonge mensen met een steeds meer divers beeld over wat werken voor hun betekent. Arbeidsmigratie. En het langer doorwerken door een grote groep mensen.

Als werkgever en werknemer betekent dit veel verwarring, onduidelijkheid en dynamiek. Ht zet een stabiele relatie met werknemers en ondernemingsraden onder druk. Het verandert de individuele arbeidsrelatie in termen van betrouwbaarheid en zekerheid.

Samen met u zetten wij de lijnen uit voor een betrouwbaar, integer en communiceerbaar beleid op het gebied van arbeidsvoorwaarden en werkgever-werknemerschap.

Onze praktische en gedegen benadering maakt ons geaccepteerd aan beide kant van de tafel. Een vraagbaak en ondersteuning van management en directies. Een betrouwbare vertegenwoordiger in de OR. En een integere procesbegeleider in het geval van een reorganisaties of een arbeidsconflict.

Maak gebruik van onze HRM expertise en ervaring met mensen en hun organisaties. De werknemer-werkgever relatie is er om samen verder te komen. Niet een barrière in de verhoudingen.

Laten we samen het gesprek aan gaan over wat nodig is en hoe we dat samen in gang zetten. Wij zijn er op locatie, zover dat kan en nodig is. En we zijn er on line, altijd.

Stacks Image p2410_n360

De Baaij, Verbeeten & Partners BV

Jonkershof 16, 6561 AL 

Groesbeek

info@dbvp.nl


Beelden die bewegen


Stemmen die spreken


Heldere gedachten


Praktische ideeën

Contact:

Bel: 0641924275

Cookies we use are just there for basic web reading functionality. We do not use analytic or tracking cookies. We do not collect any user information and/or share user information to third parties.

De door ons gebruikte cookies ondersteunen enkel de functionaliteit van onze website. We gebruiken geen cookies voor analyse of het volgen van de gebruiker. We verzamelen geen gebruikersinformatie en/of delen informatie met derden.