better leadership, better business


top level coaching, teaming, transformation
Stacks Image p3301_n2
Stacks Image p3301_n6
Stacks Image p3301_n9
Stacks Image p3301_n12
Stacks Image p3432_n14

essentieel en existentieel transformeren

Essentieel organiseren; organiseren vanuit datgene wat een organisatie uniek maakt, vanuit, haar eigen, diepste en onveranderlijke natuur. Essentie staat tegenover existentie; het zich ontwikkelende bestaan van de organisatie in de dimensies van de ruimte en tijd. De wijze waarop de organisatie zich manifesteert en daarmee van betekenis is in de wereld om haar heen.

Teaming

Samenwerken vanuit datgene wat een samenwerking uniek en noodzakelijk maakt, en tegelijkertijd samenwerken vanuit het zich ontwikkelende bestaan van het samenwerkingsverband in de dimensies van de ruimte en tijd. En de wijze waarop de samenwerking zich manifesteert en daarmee van betekenis is in de wereld om haar heen.


Leiderschap en management

De opgave om mensen in een samenwerkingsverband vanuit hun eigen en gezamenlijke uniciteit collectief van betekenis te laten zijn in de wereld om hen heen.

Business

zakelijke relaties exploiteren vanuit datgene wat een business uniek en nuttig maakt, en tegelijkertijd nieuwe relaties exploreren vanuit het zich ontwikkelende bestaan van de business in de dimensies van de ruimte en tijd.

Merk

De wijze waarop de organisatie zich laat zien en communiceert en daarmee van betekenis is voor zichzelf en haar relaties in de wereld om haar heen.

Wij verbinden de persoonlijk ontwikkeling, teamontwikkeling en organisatieontwikkeling. Werkend vanuit wat uw unieke talenten en kwaliteiten zijn. En gericht op een succesvol en betekenisvol bestaan in de wereld om u heen.


Teaming based transformeren

Door het integraal benaderen van strategie en leiderschap, management en organisatie, en markt en klant realiseren we de noodzakelijke transformatie. Zo kunnen we multidisciplinaire transformatieprocessen van klein tot groot uitvoeren. Samen met u en toegesneden op uw vraagstukken.

Daarbij staat het begrip TEAMING centraal. Teaming is het proces waarbij we daar samenwerking meerwaarde creëren. Elke organisatie is opgebouwd het samenwerkingsverbanden. Teams, afdelingen, management, bestuur. Hoe beter we in staat zijn samen te werken hoe beter we in staat zijn meerwaarde voor onze klanten en stakeholders te creëeren. Op basis van TEAMING kunnen wij uw organisatie en uw business naar een hoger plan tillen.


Wat wij doen:

Wij voeren samen met u multidisciplinaire transformatieprocessen van klein tot groot uit. Toegesneden op uw eigen vraagstukken. Vraagstukken waarbij we tor de essentie van uw organisatie komen en werken aan de existentie van de organisatie op langere termijn. Dit door het verbinden van mensen, ideeën, kennis en ervaring. En door het ontwerp en de ontwikkeling van organisaties, management, leiderschap, teams, professionals en de markt.

BC4U TEAMING

Ga naar: BC4U-Teaming


Samenwerken gaat WEL vanzelf

Samenwerken lastig? Dat hoeft niet. Fijn en succesvol samenwerken gaat 'vanzelf', als we er van tijd tot tijd de dialoog over aangaan. Even weg uit de inhoud van het werk, delen wat we zien en willen bereiken, leren wat ons verder helpt. Dat is een krachtige vorm van teaming. Samen lerend vormgeven aan het teamwerk. Teams die regelmatig teamen rond de samenwerking, zijn beduidend succesvoller dan teams die dat niet doen. Zij hebben bovendien oprecht plezier in de samenwerking!

BC4U Teaming Compass®

Elke maand een frisse kijk op de samenwerking! Daar zorgt het BC4U Teaming Compass® voor. Een unieke webapplicatie die zijn waarde in de praktijk telkens weer bewijst. In totaal 7 vragenlijsten zetten de teaming in gang en bezorgen de teamleden een stevig en gezamenlijk koersgevoel. Het team leert om zaken bespreekbaar maken die er echt toe doen: teamroutines, gedrag, werkverdeling, ambities, talenten, leiderschap en competenties. Een teaming coach faciliteert het teamleren en daagt uit om daadwerkelijk resultaten te boeken. Het BC4U Teaming Compass® is op maat toepasbaar bij teamontwikkeling, leiderschapsontwikkeling en als hefboom bij organisatieverandering.


Blog René de Baaij

Teaming als organisatiestrategie
28 november: Inspiratiemiddag Teaming als organisatiestrategieEvent door Leerplatform Groeien in SamensturingDe vierde en laatste ...
Onverwachte resultaten
De huidige professionele context verlangt dat mensen zelfbewust, communicatief, proactief en probleemoplossend zijn. We verwachten ...
unexpected outcomes
The current professional context expects that people are self-aware, communicative, pro-active and problem-solving. We want to see ...
Why we need Action Learning in Export Development
We are finding today another week at the Nigerian Export Promotion Council in Abuja, Nigeria. We worked together with the NEPC Officials and ...
Over tegengif, woede en droefheid.
Om de woede en droefheid, die zich onvermijdelijk ontwikkelt in organisaties, te verwerken is een dialoog nodig die zich richt op de kracht ...
Stacks Image pp3416_n286_n2
Stacks Image pp3416_n286_n6
Stacks Image pp3416_n286_n9
Stacks Image pp3416_n286_n12

R2G<span id=


De Baaij, Verbeeten & Partners BV
Jonkershof 16, 6561 AL Groesbeek, Nederland


beelden die bewegen - stemmen die spreken - heldere gedachten - praktische ideeën - intuïtief inzicht - vertraagde tijd

Cookies we use are just there for basic web reading functionality. We do not use analytic or tracking cookies. We do not collect any user information and/or share user information to third parties.

De door ons gebruikte cookies ondersteunen enkel de functionaliteit van onze website. We gebruiken geen cookies voor analyse of het volgen van de gebruiker. We verzamelen geen gebruikersinformatie en/of delen informatie met derden.