Stacks Image p2936_n14

better leadership, better business


top level coaching, teaming, transformation
Stacks Image p3106_n2
Stacks Image p3106_n6
Stacks Image p3106_n9
Stacks Image p3106_n12

Business


zakelijke relaties exploiteren vanuit datgene wat een business uniek en nuttig maakt, en tegelijkertijd nieuwe relaties exploreren vanuit het zich ontwikkelende bestaan van de business in de dimensies van de ruimte en tijd.

Merk


De wijze waarop de organisatie zich laat zien en communiceert en daarmee van betekenis is voor zichzelf en haar relaties in de wereld om haar heen.

U wilt uw bedrijf innoveren. En nieuwe technologie en marktkansen openen nieuwe perspectieven. Een aantrekkelijke toekomst maar niet gemakkelijk om daaraan mee te doen. Goed onderzoek en voorbereiding zijn de sleutel tot succes.


De verwachtingen van klanten van profit en niet voor profit-organisaties zijn hoog. Marktgericht denken en handelen helpt ons te begrijpen wat deze verwachtingen zijn. Welke keuzes we moeten maken en hoe we verwachtingen kunnen overtreffen.


Dit alles vereist dat we onszelf opnieuw uitvinden. Samenwerking, communicatie, leiderschap, management, houding en gedrag, cultuur. Het komt allemaal samen.

Als management hebben we de taak om klantgericht denken om te zetten in concrete acties, doelstellingen en controle in onze organisatie. Dit vraagt om visie in combinatie met markt- en toekomstgericht beheer en leiderschap.

Onze geïntegreerde, op teaming gebaseerde benadering van bedrijfsontwikkeling levert (digitale) bedrijfsinnovatie op met een sterke focus op de toekomst en de markt. Dit geeft de organisatie de mogelijkheid om te innoveren op basis van de juiste prioriteiten. Een proces dat de nodige verandering in bedrijfsprocessen en organisatiecultuur oplevert.

Dit is een gefaseerde aanpak die de hele organisatie kan omvatten. Een benadering waarbij de verantwoordelijkheid en controle bij het uitvoerend en managementteam blijven. En waar communicatie en besluitvorming zo zijn georganiseerd dat het sturing en controle geeft aan het veranderingsproces.


TEAMING BUSINESS GENERATOR

R2G<span id=


Nicolai Tesla heeft de eerste generator gebouwd in 1891. Hij ontwierp een machine die de stroom van water in elektrische energie transformeerde. Een technologische revolutie die de wereld heeft veranderd.

De "Teaming Business Generator" organiseert de organisatorische mogelijkheid om te veranderen en te innoveren op een zodanige manier dat het prestatieverbetering oplevert met een sterke focus op de toekomst, markt en technologie.

We hebben een veranderaanpak ontwikkeld die de energie van een organisatie, de dynamiek van de markt en de wereld om ons heen gebruikt om de noodzakelijke verandering vanuit de organisatie te genereren.

Deze transformationele benadering voor duurzame prestatieverbetering is altijd op maat gemaakt. We ontwerpen ontwikkelingsprocessen op basis van kleine modules en beproefde methoden. Op deze manier zorgen we voor de kwaliteit van het proces en de uiteindelijke resultaten.

Stacks Image pp3134_n286_n2
Stacks Image pp3134_n286_n6
Stacks Image pp3134_n286_n9
Stacks Image pp3134_n286_n12

R2G<span id=


De Baaij, Verbeeten & Partners BV
Jonkershof 16, 6561 AL Groesbeek, Nederland


beelden die bewegen - stemmen die spreken - heldere gedachten - praktische ideeën - intuïtief inzicht - vertraagde tijd

Blog René de Baaij

Teaming als organisatiestrategie
28 november: Inspiratiemiddag Teaming als organisatiestrategieEvent door Leerplatform Groeien in SamensturingDe vierde en laatste ...
Onverwachte resultaten
De huidige professionele context verlangt dat mensen zelfbewust, communicatief, proactief en probleemoplossend zijn. We verwachten ...
unexpected outcomes
The current professional context expects that people are self-aware, communicative, pro-active and problem-solving. We want to see ...
Why we need Action Learning in Export Development
We are finding today another week at the Nigerian Export Promotion Council in Abuja, Nigeria. We worked together with the NEPC Officials and ...
Over tegengif, woede en droefheid.
Om de woede en droefheid, die zich onvermijdelijk ontwikkelt in organisaties, te verwerken is een dialoog nodig die zich richt op de kracht ...

Cookies we use are just there for basic web reading functionality. We do not use analytic or tracking cookies. We do not collect any user information and/or share user information to third parties.

De door ons gebruikte cookies ondersteunen enkel de functionaliteit van onze website. We gebruiken geen cookies voor analyse of het volgen van de gebruiker. We verzamelen geen gebruikersinformatie en/of delen informatie met derden.