Stacks Image 4071

Goed leiderschap toont zich juist nu!

In deze onverwachte en onvoorspelbare tijd zoeken wij houvast in wie we zijn en wat de betekenis is van onze acties en samenwerking. Goed leiders voelen die behoeft en geven betekenis aan de huidige ontwikkelingen en de uitwerking daarvan op ons als individu. Leiderschap begint met zelfbewust zijn en zelfbewust keuzes maken. Als je weet wie je bent kun je anderen leren zichzelf te kennen. Om samen de toekomst vorm te geven.

De verandering zijn

De wereld is aan het veranderen. En managers en leiders zetten die verandering om in beweging. Door koers te bepalen, tempo te bepalen en uitkomst te bepalen. De manager en leider van vandaag is de beweging. Een beweging met vele gezichten. Van running the show to ruimte maken. Van Innovatie en vernieuwing tot verbinden en vertalen.

Professionaliteit, management en leiderschap vraagt van ons inzicht in wie we zijn, waar we vandaan komen en hoe dit samenvalt met de huidige en toekomstige werkelijkheid. Zodat we ons denken en doen in kunnen zetten om onze ontwikkeling vorm te geven, voor een gezonde toekomst.

Organisatiebewustzijn


Als professionals, manager, directeur, bestuurder geven wij altijd sturing. We sturen met beelden, woorden, gedachten en acties. Gevraagd of ongevraagd creƫren we en sturen we de wereld om ons heen. Hoe meer we ons bewust zijn van onze invloed op de organisatie, hoe beter we pro-actief sturing kunnen geven aan diezelfde organisatie.

Leiderschap gaat dus zowel over "bewust zijn" maar ook over "bewust handelen". Daarmee zijn we ons bewust van de wijze waarop wij de organisatie sturen en vormgeven. En tonen we leiderschap in diezelfde organisatie door actief richting te geven aan de ontwikkelingen en veranderingen.

Richting die samenhangt met ons inzicht in de wereld om ons heen en welke relevante veranderingen daar plaats vinden. En met de keuzes die we kunnen en moeten maken voor morgen en overmorgen.


Leiderschapsontwikkeling

Wij adviseren en coachen individuele professionals, managers directeuren en bestuurders aangaande persoonlijk en zelfbewust leiderschap.

Wij adviseren ook management en directieteams als het gaat over hun gezamenlijke leiderschap opgave en ontwikkelingsvraagstukken.

Daarnaast ontwikkelen wij samen met organisaties in-company leiderschap ontwikkelingstrajecten voor specifieke groepen zoals teamleiders, managers, high potentials etcetera.

Wij werken hiervoor indien noodzakelijk samen met gerenommeerde collega's op specifieke vakgebieden. En zetten eventueel hoogwaardige meet- en coachings-instrumenten in.

beelden
die bewegen

stemmen
die spreken

inspirerende
gedachten

betekenisvol
handelen

De Baaij, Verbeeten & Partners BV
Jonkershof 16, 6561 AL
Groesbeek
info@dbvp.nl

Cookies we use are just there for basic web reading functionality. We do not use analytic or tracking cookies. We do not collect any user information and/or share user information to third parties.

De door ons gebruikte cookies ondersteunen enkel de functionaliteit van onze website. We gebruiken geen cookies voor analyse of het volgen van de gebruiker. We verzamelen geen gebruikersinformatie en/of delen informatie met derden.