Stacks Image 4077
De organisatie werkend krijgen!

De belangrijkste opgave van het management is om de organisatie zo in te richten en mensen zo te laten samenwerken dat ze in staat zijn om de hoofddoelen te bereiken waarvoor de organisatie is opgericht en ingericht.

Het managementvak!

Managen dat is een vak apart. Het organiseren en besturen van alle processen in je organisatie is een complexe aangelegenheid. Veel kan er geleerd worden vanuit de verschillende management theorieƫn. Maar de meeste kennis word opgedaan door het te doen. Ervaring verslaat, zeker als het over management gaat, de theorie.

Managers zijn er in vele soorten en maten. Van Senior management tot teamleiders. Van bestuurders tot zelfsturing. Hoe je het ook bekijkt elke samenwerking kent werkverdeling, coƶrdinatie en sturing. En dus een management functie.

Management ontwikkeling

Om succesvol te kunnen managen, moet u begrijpen hoe de organisatie functioneert; op alle niveaus, formeel en informeel. Dit is nodig om uw eigen managementrol actief te vervullen om uw doelstellingen te realiseren. Wat die rol ook is en wat die doelen ook mogen zijn.

We passen Action Learning-principes toe om professioneel management binnen een organisatie te ontwikkelen. Dit betekent dat we de huidige en actuele werkpraktijk van de betrokken managers gebruiken om relevante inzichten over management en organisaties te leren en toe te passen.

Management Teams

Niet alleen individuele managers, maar zeker ook managementteam hebben ontwikkelingsvraagstukken. Elk management team, directie team of bestuur heeft problemen met het functioneren van de organisatie en andersom. Elke organisatie worstelt met de prestaties van het management team.

De oorzaak is terug te vinden in onduidelijke doelen rollen en besturingsprincipes. Doordat we samen niet zo goed weten hoe de organisatie functioneert en soms meer bezig zijn met onze posities dan met onze opgave gaat het steeds minder soepel. Een organisatie reageert daar onmiddellijk op door alternatief gedrag te ontwikkelen. Dit ontwikkeld zich tot een fataal leerproces. We leren wel, maar vooral hoe het niet moet.

Wij hebben in vele contexten deze situatie kunnen omdraaien. Zodat professionals teams en management weer positief en productief konden samenwerken.

beelden
die bewegen

stemmen
die spreken

inspirerende
gedachten

betekenisvol
handelen

De Baaij, Verbeeten & Partners BV
Jonkershof 16, 6561 AL
Groesbeek
info@dbvp.nl

Cookies we use are just there for basic web reading functionality. We do not use analytic or tracking cookies. We do not collect any user information and/or share user information to third parties.

De door ons gebruikte cookies ondersteunen enkel de functionaliteit van onze website. We gebruiken geen cookies voor analyse of het volgen van de gebruiker. We verzamelen geen gebruikersinformatie en/of delen informatie met derden.