Stacks Image 5945
Beelden die bewegen
Stemmen die spreken
Heldere gedachten
Praktische ideeën
Stacks Image 5988
De Odincompany is ontwikkelaar van het Odin Development Compass en het Odin Culture and Leadership Compass. Wij gebruiken deze Compassen in onze organisatie ontwikkelingstrajecten. Samen met de Odincompany werken wij aan verbreding en verdieping van de Odincompany Compassen bij organisatie, cultuur en leiderschapsontwikkeling.

Ga naar Odincompany

De Odincompany Culture and Leadership Compass

Geeft inzichten voor ontwikkeling potentieel organisatie en medewerkers.

Cultuur en leiderschap zijn de belangrijkste factoren voor het succesvol ontwikkelen van een organisatie. Logisch, want het realiseren van strategische ambities hangt nauw samen met het vermogen om te veranderen en vernieuwen. Een goed begrip van de cultuur en het leiderschap helpt bij wat je moet doen om het innovatief vermogen te versterken en je doelen te bereiken. De unieke methode Culture & Leadership Compass maakt zichtbaar hoe je jouw organisatie kunt ontwikkelen door gebruik te maken van je potentieel.

Een heldere en doorwrochte analyse van cultuur en leiderschap geeft je inzicht in de kracht en de mogelijkheden van je medewerkers, het potentieel van de organisatiecultuur en de rol van leiderschap. Én ook in de keerzijde daarvan. Het Culture & Leadership Compass richt zich op de aard en denk- en handelingspatronen van de cultuur en het leiderschap. Afzonderlijk én in de onderling relatie. Zo kun je weloverwogen besluiten nemen over de strategische ontwikkeling van jouw organisatie en interventies bepalen voor de korte termijn.

Inzicht in patronen en potentieel

Dit doen we met één krachtige meting. Culture & Leadership Compass onderscheidt zich van veel andere metingen die uitgaan van kernwaarden, maar niets zeggen over gedrag en potentieel van medewerkers. De methode is gebaseerd op de archetypische drijfveren van Jung. We traceren de aard en denk- en handelingspatronen van de cultuur en het leiderschap met als doel om medewerkers in hun kracht te zetten en het aanwezige potentieel van de organisatie verder te ontwikkelen. Oftewel: ongebruikte talenten ten volle te benutten. Deze combinatie van constructie- en potentieelanalyse is uniek. Onderscheidend is ook dat we tegelijkertijd de niet direct zichtbare denk- en handelingspatronen blootleggen. Deze onbewuste processen vergen vaak veel energie en werken remmend op de organisatie. Doorgaans ligt hier de onderliggende oorzaak voor burn-outs, uitval en vertrek van talent.

De methode werkt voor elke organisatie, ongeacht de omvang en branche. De meting is geschikt voor de hele organisatie en produceert ook teamprofielen, op alle niveaus. Het kost de deelnemers slechts tien minuten. De resultaten verrijken we met diepte-interviews en koppelen we op interactieve wijze terug. De gecertificeerde consultants die het traject begeleiden zijn doorwinterde seniors.

Kortom, het Culture and Leadership Compass is een uitstekende basis voor het ontwikkelprogramma en de interventiestrategie van elke organisatie.

Wil je meer weten over hoe je door inzicht in cultuur en leiderschap het potentieel van medewerkers beter kunt benutten? Laten we eens bij elkaar zitten om hierover van gedachten te wisselen en te ervaren hoe het kan werken voor jouw organisatie.


Odin Development Compass

Geeft inzicht in de onbewuste drijfveren van iemand.

ODC staat voor Odin Development Compass. ODC is een meetinstrument om iemands onbewuste drijfveren in kaart te brengen.

De ODC geeft In 10 minuten diep inzicht


De ODC-meting begint met een eenvoudige online vragenlijst van 10 minuten. Je kunt de meting doen op je computer, laptop of tablet. Je ziet acht verschillende archetypische figuren. Sommige zullen je aanspreken en andere juist niet. Vervolgens kies je 10 competenties uit een lijst van 24 die het best bij je passen. De ODC-meting gaat veel verder dan de standaardtesten die uitsluitend bestaan uit (vaak lange) vragenlijsten. Na 10 minuten laat de ODC-meting zien welke onbewuste drijfveren, krachten en talenten je van nature hebt.

Aan de basis van de ODC ligt het gedachtegoed van de analytische psychologie van Carl Gustav Jung.

ODC-Toepassingen

Dankzij de ODC-meting kun je de krachten en onbenutte talenten zeer scherp in beeld krijgen. Gemiddeld blijkt dat mensen 35% van hun talent niet benutten.

De ODC-meting is ook bijzonder waardevol voor teams. Met de ODC-meting begrijp je hoe je een team kunt laten excelleren door de juiste mensen samen te brengen. Je krijgt inzicht in de valkuilen van medewerkers waardoor je hen maximaal in hun kracht kunt zetten en ook disfunctioneren kunt voorkomen.

De ODC-meting is zeer effectief voor individuele coaching op elk niveau van een organisatie.
Met de ODC-meting helpen we jou om het allerbeste in jezelf en in je mensen naar boven te halen.

ODC voor organisaties

Veel consultancy- en coaching-organisaties benutten de ODC-meting om hun eigen dienstverlening te versterken. Door het snelle inzicht in individuen of teams kunnen zij beter onderbouwde adviezen uitbrengen.

Zij zetten de ODC-meting in in alle lagen van een organisatie, inclusief de directie- en managementniveaus.
Stacks Image 6007
Stacks Image 5975_438

Full Potential High Performance

Wij ontwikkelen management, teams en organisaties door ruimte te geven aan het het volle potentieel van leiderschap en cultuur, management en professionals.

Visie
Visie op de omgeving, op wie je bent, wie je wil worden en waar je naar toe wilt.
Verantwoording
Verantwoording nemen voor je opdracht, je toekomst en implementatie
Daadkracht
Daadkracht om op basis van een helder oordeel de juiste besluiten te nemen
Realisme
Zakelijk, met de voeten op de grond, zorgen dat het klopt.
Mensen
Mensen die het moeten doen door hun potentieel maximaal te ontsluiten.
Analyse
Analyse op basis van waarnemingen en feiten.
Innovatie
Innoveren als richtinggevend antwoord op externe ontwikkelingen.
Verbinding
Verbinding maken met mensen binnen en buiten je organisatie .
Beelden die bewegen
Stemmen die spreken
Heldere gedachten
Praktische ideeën
De Baaij, Verbeeten & Partners BV
Jonkershof 16
6561 AL Groesbeek
+31(0)641924275


Foto's en tekst gemaakt door en eigendom van: De Baaij, Verbeeten & Partners BVJonkershof 16, 6561 AL GroesbeekAlle rechten voorbehouden

Cookies we use are just there for basic web reading functionality. We do not use analytic or tracking cookies. We do not collect any user information and/or share user information to third parties.

De door ons gebruikte cookies ondersteunen enkel de functionaliteit van onze website. We gebruiken geen cookies voor analyse of het volgen van de gebruiker. We verzamelen geen gebruikersinformatie en/of delen informatie met derden.