We use cookies to give you a better browser experience.
We do not collect any user information and/or share user information to third parties.

Organisatie Transformatie

Organisatie Transformatie

De betekenis van een organisatie is drieledig. Het generen van rendement op de investeringen van aandeelhouders. Zowel economisch als maatschappelijk. Het met producten en diensten voldoen aan de klantvraag in ruil voor waarde en loyaliteit. En het vormen van een betekenisvolle gemeenschap voor de werknemers.

De balans bewaken tussen deze drie perspectieven is niet eenvoudig. Ook het definiëren van deze drie betekenisvolle definities van een organisatie is niet vanzelfsprekend. Daarvoor is een diepgaande analyse van de huidige toestand noodzakelijk. Gecombineerd met een heldere visie op organiseren met duidelijke onderliggende uitgangspunten en principes.

In onze benadering van organisatieontwikkeling staan de “organiserende principes centraal. Redenerend vanuit de organisatiestrategie en met inachtneming van omgevingsfactoren kijken wat de beste uitgangspunten zijn op basis van waaruit een organisatie ingericht kan zijn en hoe organisatieontwikkeling vormgegeven kan worden.

We hanteren daarbij een multidisciplinaire benadering waarmee we samen met het de organisatie leren en begrijpen hoe een organisatie in elkaar steekt als structuur. En hoe de organisatie in de praktijk werkt vanuit het perspectief van cultuur, houding en gedrag.

Ook het veranderproces en het ontwikkelingsproces verdienen uitgebreid aandacht. Veranderen in de zin van “bedrijfskundig” herstructureren, en ontwikkelen in de zin van ”organisatiekundig” sociaal leren gaan hand in hand. Het bepalen van de bijbehorende uitgangspunten, het ontwerpen van een interventie strategie en vervolgens de implementatie daarvan vergen een grote mate van zorgvuldigheid en nauwkeurigheid.

Samen met de organisatie gaan wij graag de uitdaging aan om van uw organisatie een organisatie te maken die een betere plek is om te werken, waar de klanten graag zaken mee doen en terugkomen, en waar aandeelhouders en belanghebbende tevreden kunnen zijn oever het rendement.
Ga naar:
DBVP beelden die bewegen
Adviseert en coached mensen die op zoek zijn naar verdieping en groei in zowel hun persoonlijke als professionele ontwikkeling, met een focus op leiderschap en cultuur.
DBVP stemmen die spreken
Ontwerpt en realiseert leertrajecten op het gebied van professionalisering, leiderschap, management en cultuur met veel aandacht voor je persoonlijk en professionele ontwikkeling. 
DBVP heldere gedachten
Ondersteunt organisaties bij hun ontwikkelings- en transformatieopgave vanuit veranderkundig en psychodynamisch perspectief. Waarbij het leer en verandervermogen op basis van het potentieel van mensen centraal staat.
DBVP Praktische ideeën
Is een werkgemeenschap van betrokken professionals die het vakgebied van organisatieontwikkeling, leiderschapsontwikkeling en cultuur vanuit het organisatiekundig en psychodynamisch perspectief verder wil ontwikkelen.

Beelden
die Bewegen

Stemmen
die Spreken

Heldere
Gedachten

Praktische
Ideeën


Photo’s and Text propriety of:

De Baaij, Verbeeten & Partners BV
Jonkershof 16, 6561 AL Groesbeek

All Rights Reserved

Contact