Vakmanschap, Vertrouwen en Verbinden


Van young professionals tot in de boardroom; de opgave om door samenwerking meerwaarde te creëren.Teaming based organisatie ontwikkeling


Vanuit de uniciteit van een organisatie haar bestaansrecht in de wereld om haar heen versterken door het realiseren van meerwaarde door samenwerking met en tussen management, leiderschap en professionals.


Leiderschap en management: De opgave om mensen in een samenwerkingsverband vanuit hun eigen en gezamenlijke uniciteit collectief van betekenis te laten zijn in de wereld om hen heen.


Teaming: Samenwerken vanuit datgene wat een samenwerking uniek en noodzakelijk maakt, en tegelijkertijd samenwerken vanuit het zich ontwikkelende bestaan van het samenwerkingsverband in de dimensies van de ruimte en tijd. En de wijze waarop de samenwerking zich manifesteert en daarmee van betekenis is in de wereld om haar heen.

Excellent management zorgt voor een excellente organisatie waar mensen het verschil maken. mensen die producten en diensten met waarde leveren. Organisaties met een excellente relatie met de markt. Organisaties waar de prestaties duurzaam en winstgevend zijn. Organisaties waar de cultuur gericht is op lange termijn levensvatbaarheid. Dit zijn de organisaties die bovengemiddeld presteren. Waar goed, beter en best onderdeel zijn van hun DNA. En waar ze geloven dat je samen meer bereikt dan alleen.

Daarvoor is het nodig dat we zowel kijken naar de wijze waarop de organisatie is ingericht en de wijze waarop de organisatie functioneert. De rol van het management en haar leiderschap is daarbij zeer bepalend. Zij zijn bepalend voor de koers van de organisatie. En zij zijn bepalend voor de wijze waarop de organisatie in staat is die koers te varen. Maar dat is niet alles. Een organisatie is een duurzaam samenwerkingsverband. Een samenwerkingsverband van mensen die samen meer kunnen bereiken dan ieder voor zich. Een samenwerking met meerwaarde. Het vermogen tot samenwerken is dus essentieel voor het succes van een organisatie.

We willen een organisatie willen ontwikkelen tot een organisatie die duurzaam in staat is de uitdagingen de wereld waarin zij existeert aan te gaan.

Een organisatie die op een lerende manier, vanuit haar unieke kwaliteiten, in staat is producten en diensten te genereren die relevant zijn voor haar afnemers. Een organisatie die terwijl de toekomst zich aan haar ontvouwt keuzes kan maken die het hart van de organisatie raken en haar bestaan op langere termijn garandeert. Dit zijn organisatie die in staat zijn vanuit de essentie van wie ze zijn steeds weer hun existentie weten te bewaken. Organisatie die bestaan omdat ze in staat zijn voor de mensen en de klanten relevant blijven.

Een organisatie is een complex fenomeen. In een organisatie voelen mensen zich verbonden om samen een prestatie te leveren. Dit is niet makkelijk. Veel organisaties verliezen zichzelf in een verstikkend, intimiderend en ziekmakend klimaat in hun inspanningen om de problemen van vandaag en morgen aan te pakken. Met traagheid, zieke mensen en dalende resultaten als gevolg. Wat de vicieuze cirkel in stand houdt.
De ontwikkeling van een gezond organisatieklimaat en inspirerend leiderschap zorgt voor duurzame en nuttige relaties tussen mensen en organisaties. Een klimaat waarin innovatie en creativiteit bijdragen aan ontwikkelingen op langere termijn.
Het is onze kwaliteit om samen met u op zoek te gaan naar wat het precies is wat uw organisatie bijzonder maakt. Om dit te vertalen naar de wijze waarop de organisatie is ingericht en functioneert. Daarbij staan de inzichten van Teaming centraal. Immers elke organisatie is een samenwerkingsverband. Dus is dat ook de belangrijkste bouwstenen voor een succesvolle en duurzame organisatie.
Stacks Image pp2410_n328_n2
Stacks Image pp2410_n328_n6
Stacks Image pp2410_n328_n9
Stacks Image pp2410_n328_n12

Blog René de Baaij

Teaming als organisatiestrategie
28 november: Inspiratiemiddag Teaming als organisatiestrategieEvent door Leerplatform Groeien in SamensturingDe vierde en laatste ...
Onverwachte resultaten
De huidige professionele context verlangt dat mensen zelfbewust, communicatief, proactief en probleemoplossend zijn. We verwachten ...
unexpected outcomes
The current professional context expects that people are self-aware, communicative, pro-active and problem-solving. We want to see ...
Why we need Action Learning in Export Development
We are finding today another week at the Nigerian Export Promotion Council in Abuja, Nigeria. We worked together with the NEPC Officials and ...
Over tegengif, woede en droefheid.
Om de woede en droefheid, die zich onvermijdelijk ontwikkelt in organisaties, te verwerken is een dialoog nodig die zich richt op de kracht ...

R2G<span id=


De Baaij, Verbeeten & Partners BV
Jonkershof 16, 6561 AL Groesbeek, Nederland


beelden die bewegen - stemmen die spreken - heldere gedachten - praktische ideeën - intuïtief inzicht - vertraagde tijd