Stacks Image 4084
Samenwerken als natuurlijk vermogen!

Onze omgeving is complex en in beweging. Organisaties passen zich aan. Teams passen zich aan. Geschiedenis, heden en toekomst bepalen de kwaliteit van samenwerking op het alle niveaus. En daarmee van de organisatie als geheel. Het vermogen tot samenwerken is een essentieel kwaliteit van de mens. Samenwerken is de basis van onze overlevingsstrategie.

Samenwerking

Samen werken, samen sturen, en samen presteren om samen meer te bereiken dan ieder voor zich. Deze kwaliteit weer volledig inzetten is de uitdaging voor elke hedendaagse organisatie. Onze concepten over organisaties en mensen veranderen snel. In beelden, woorden, gedachten en acties. Wij ervaren het, en wij veroorzaken het; tegelijkertijd.

Maar de essentie is al tienduizenden jaren niet veranderd. Om te overleven moeten we samen werken. En dus leren samen te werken. Met vallen en opstaan. Net zoals we dat nu nog steeds doen. In elke organisatie, van groot tot klein.


Leervermogen

Teams vinden zichzelf opnieuw uit. Anders werken ze niet meer samen.

Samenwerking wordt zichtbaar in de houding, het gedrag en de cultuur. En, goed of slecht, verankerd zich in processen en procedures. Hoe beter we samenwerken hoe beter we om kunnen gaan met een veranderende omgeving en klantvraag.

Dit vraagt veel van de professionals en de verantwoordelijke managementteams, directies of besturen. Veel van het leiderschap en samenwerking op het alle niveaus. We kunnen als team niet snel genoeg leren.

Als we niet leren leren, dan verliezen we onze betekenis in de organisatie. En uiteindelijk onze betekenis als organisatie als geheel.

TEAMING

Wij ontwikkelen een organisatie met de professional en zijn of haar team als belangrijkste bouwsteen. Met Management teams, directies en besturen die in staat zijn vanuit "TEAMING" organisatieprincipes de juiste samenwerking te laten zien.

Wij ontwikkelen de teams in deze organisatie vanuit de principes van “TEAMING” en de lerende organisatie.

Met veel aandacht voor de kwaliteit van sturing vanuit management naar de teams toe. En het ontwikkelen van inzicht bij het senior management en HR in de wijze waarop de organisatie is gebouwd rondom het teamconcept.

Wij zijn principal partner van BC4U-Teaming

beelden
die bewegen

stemmen
die spreken

inspirerende
gedachten

betekenisvol
handelen

De Baaij, Verbeeten & Partners BV
Jonkershof 16, 6561 AL
Groesbeek
info@dbvp.nl

Cookies we use are just there for basic web reading functionality. We do not use analytic or tracking cookies. We do not collect any user information and/or share user information to third parties.

De door ons gebruikte cookies ondersteunen enkel de functionaliteit van onze website. We gebruiken geen cookies voor analyse of het volgen van de gebruiker. We verzamelen geen gebruikersinformatie en/of delen informatie met derden.