Kijken, begrijpen, transformeren

Technologie, markt, economie, wetgeving, mensen, strategie. Thema's die allemaal aanleiding kunnen geven voor ingrijpende transformatie processen.

Transformatie processen waarbij een deel of de gehele organisatie te maken heeft met een ingrijpende verstoring van de dagelijkse gang van zaken.

Succesvol Transformeren

Laat je het gebeuren, of laat je het gebeuren zoals jij het wilt? Transformaties hebben vanzelfsprekend onverwachte elementen. Kansen en bedreigingen die je niet kon voorzien maar waar je wel iets mee moet doen. Maar daar kun je je op instellen, en alles wat wel beïnvloedbaar en beheersbaar is, daar moet je je voor inzetten.

Turnaround4U

Succesvolle organisatie-transformatie verlangt ten eerste dat we begrijpen wie we als organisatie zijn, hoe de organisatie functioneert en welke uitdagingen we in de toekomst zien.

Om dat te vertalen naar een ontwikkelpad waarbij we het vermogen en de talenten van de mensen in de organisatie inzetten om diezelfde toekomst vorm te geven.

De oplossing ligt namelijk niet voor het oprapen. In de praktijk is er sprake van complexiteit en dynamiek.

Het kost dus tijd en energie om de juiste weg te vinden. In een wereld die niet eenduidig is Door onverwachte uitspraken. Met meningen die tegenstrijdig zijn. Met zaken die we op onszelf betrekken. Of juist niet, zaken die we ver van ons werpen.
Wij weten wat het betekent om je gehele organisatie of een deel van de organisatie te moeten transformeren.

Het kan hierbij gaan over de toepassing van nieuwe technology. Over groot onderhoud, upgrade of overhaul in je productieproces.Re-organisaties en kantelingen van de organisatie. Fusies en integraties. Implementatie van andere besturingsstructuren. Of het implementeren van zelforganisatie in groepen, teams en netwerken.

Wij hebben de mensen, processen en interventies om dit te ondersteunen, te implementeren en te realiseren.

Cookies we use are just there for basic web reading functionality. We do not use analytic or tracking cookies. We do not collect any user information and/or share user information to third parties.

De door ons gebruikte cookies ondersteunen enkel de functionaliteit van onze website. We gebruiken geen cookies voor analyse of het volgen van de gebruiker. We verzamelen geen gebruikersinformatie en/of delen informatie met derden.