beelden die bewegen

De Baaij, Verbeeten & Partners BV

professionals in management en organisatie
stemmen die spreken
Als ondernemer, directeur en manager anticipeer je met de mensen in uw organisatie voortdurend op vragen en problemen die op u afkomen. U bent druk met vandaag, maar u moet ook werken aan morgen.

U moet uw tijd en energie verdelen tussen het oplossen van dagelijkse problemen tot en met vraagstukken die het bestaan en de essentie van uw organisatie raken.

Vraagstukken die zowel bedrijfskundig als organisatiekundig van aard zijn. Vraagstukken die complex zijn en waarin thema’s als strategie en leiderschap, management en organisatie, markt en klant samen komen.
Jouw succes en het succes van de organisatie wordt bepaald door het vermogen om met deze dynamiek en complexiteit om te gaan. Het vermogen om de toekomst met verbeelding, taal, denkkracht en ideeën vorm te geven.

Marie-José Verbeeten en René de Baaij werken samen met ondernemers, directeuren en managers die met hun bedrijf en organisatie succesvol willen zijn.  Zij zorgen dat u het verschil maakt, dat u in staat bent richting en vorm te geven aan de noodzakelijke ontwikkeling van uw organisatie. Daarvoor brengen zij mee hun eigen specifieke expertise en ervaring. Gecombineerd met een passie voor mensen en organisatieontwikkeling.
heldere gedachten
Van analyse tot implementatie. U bepaalt waar u naar toe wilt en wat u daarvoor nodig heeft.

Wij zijn er om u te ondersteunen en tegenwicht te bieden. Om ideeën verder te ontwikkelen en om u kritisch te bevragen. Om de handen uit te mouwen te steken maar zonder het van u over te nemen.

Wij geloven in maatwerk. Interventies die passen bij uw vraagstuk en context. Daarbij nemen we met respect de reeds aanwezige  kwaliteiten en talenten mee. En houden we rekening met de ervaringen uit het verleden.
Wij lopen niet weg voor een goed gesprek over methodes en modellen; En kunnen ons zeker verliezen in theoretische beschouwingen. Maar altijd ten behoeve van uw ontwikkeling. Die staat voorop.

Wij zijn uw adviseur en coach; Uw procesbegeleider en verhalenverteller; Uw programma manager en projectleider; Uw tijdelijke manager en teambuilder; Uw inhoudelijke expert, trainer en leermanager; Vriend en vertrouweling. Hoe u ook ons noemt, wij staan klaar om u te helpen.
praktische ideeën
Onze uitgebreide (internationale) ervaring in de handel, industrie en professionele dienstverlening stelt ons in staat bij te dragen aan de ontwikkeling van uw organisatie.

Met onze kennis van management en organisatie ondersteunen wij u bij de ontwikkeling van uw identiteit en positie en vertalen dit naar de opgave die voor u ligt in termen van leiderschap en management.

Wij analyseren, ontwerpen en implementeren processen op het gebied van organisatie-inrichting, -verandering en -ontwikkeling. En op samenhangende wijze ondersteunen wij  HRM bij het ontwikkelen van effectief beleid en uitvoering.


Thema’s zoals Internationale handel en bedrijfsontwikkeling, management en leiderschapsontwikkeling, project- en programma management en verandermanagement komen aan bod in onze in-company professionaliseringsprogramma’s.

Als klein bureau zijn wij in staat om op een persoonlijke wijze u te ondersteunen. Als er behoefte is aan extra expertise of mankracht dan kunnen wij een beroep doen op ons een netwerk van betrokken en ervaren professionals.

export ontwikkeling
Sinds 2005 houdt René zich bezig met exportontwikkeling vanuit ontwikkelingslanden. Hij doet dit namens het Ministerie van Buitenlandse zaken en Economische zaken.

Op basis van een uitgebreide analyse van het exportpotentieel, ontwerpt en implementeert René programma’s gericht op het bedrijfsleven en ondersteunende organisatie.

In deze programma’s wordt er aandacht besteedt aan alle aspecten van het exporteren naar de Nederland en de EU. Van marketonderzoek tot productontwikkeling, van marketing tot logistiek.

In deze trajecten worden niet alleen lokale bedrijven ondersteunt. Maar wordt er aandacht besteedt aan het professionaliseren van organisaties zoals kamers van koophandel, export bureaus, sector associaties en productschappen.Naast de bedrijfskundige thema’s  komen ook andere zaken aan bod. Er wordt ook veel gewerkt aan het begrijpen van cultuurverschillen, het omgaan met wederzijdse verwachtingen, communicatie en social media.

Dit alles bij elkaar zorgt voor versterking van het vermogen van ontwikkelingslanden om te exporteren, en houden wij als Nederland toegang tot de voor ons relevante toeleverende markten.

Rene heeft onder andere gewerkt in: Sri Lanka, India, Ethiopië, Tanzania, Kenia, Oeganda, Ghana and Nigeria.


Mr. Marie-José Verbeeten
Met meer dan 25 jaar ervaring in het bedrijfsleven en het openbaar bestuur heeft Marie-José geleerd dat haar kracht ligt in het stimuleren van de ontwikkeling van mensen en hun organisaties.
Marie-José is bruggenbouwer pur sang die in staat is verbinding en gezamenlijkheid te realiseren die noodzakelijk is voor de toekomst van alle betrokkenen
Als jurist, manager/bestuurder en adviseur heeft Marie-José zich ontwikkeld tot een gedegen professional die haar kwaliteiten op het gebied van managen, besturen en bedrijfsvoering inzet bij reorganisaties, fusies en integratieprocessen.

Marie-Jose is mediator, expert in HR-beleidsontwikkeling en heeft uitgebreide ervaring met de inrichting en ontwikkeling van ondernemingsraden. Ze treedt ook op als gesprekspartner en onderhandelaar namens directies in de OR.Meer dan 25 jaar ervaring in het internationale bedrijfsleven heeft René geleerd hoe belangrijk het is om te zien wat de toekomst voor je kan betekenen, om samen een motiverend beeld te ontwikkelen om die toekomst te realiseren.

Rene heeft een bedrijfskundige en organisatiekundige achtergrond. Zijn ruime expertise op het gebied van strategie, organisatie en leiderschap in internationale context zet hij in om mensen te helpen hun strategische doelstellingen te realiseren.


Hij voert voor het Ministerie van Economische zaken exportontwikkelingsprojecten uit in verschillende ontwikkelingslanden.

Rene is verbonden aan het Sioo, interuniversitair instituut voor verander en organisatieprocessen.
Wij werken samen met bedrijven instituten en bestuurlijke organisaties die relevante veranderingen willen realiseren op de grensvlakken van handel en industrie, professionele dienstverlening, opleidingen en onderwijs, zorg en welzijn. In Nederland, Europa, ontwikkelingslanden en opkomende economieën.
Zoals ondermeer:

Tatatsteel, RVO, CBI agenschap BUZA-EZ  Zaken; JansenVenneboer; Talis wooncorporatie; IBN Uden; Metalelectro; Oosterpoort Woningcorporatie; USG People; UMC Utrecht; Hogeschool van Amsterdam; TenneT
De Baaij, Verbeeten & Partners BV

Jonkershof 16

6561 AL Groesbeek

The Netherlands

www.dbvp.nl

info@dbvp.nl


Disclaimer

Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op de websites van De Baaij, Verbeeten & Partners BV geschikt is voor het doel waarvoor u de informatie raadpleegt.

De aangeboden informatie is slechts informatief en illustratief van aard en en derhalve kan er op geen enkele wijze rechten worden ontleent aan deze informatie. Wij aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade, van welke aarde dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website van De Baaij, Verbeeten & Partners BV.

Tevens aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van de website van De Baaij, Verbeeten & Partners BV is verkregen
De Baaij, Verbeeten & Partners BV