Stacks Image 4203

Vanuit de essentie werken aan existentie.


Maak verbinding, geef betekenis, denk in mogelijkheden, verbeeld de toekomst, werk samen, leef in liefde.


We brengen een en belangrijk deel van ons leven in organisaties door. We werken samen met andere mensen om iets moois te bereiken.

Om samen meer waarde te creëren dan dat wij ieder voor zich zouden kunnen creëren; sociale waarde, economische waarde, voor onszelf en voor de maatschappij.

Mensen zijn waardevol, en een goede organisatie verbind mensen en hun waarde om iets te bereiken wat boven ons uitstijgt.Als mens en als organisatie zijn we van nature gedreven om te ontwikkelen en vernieuwen.

De mens zoekt naar verbinding. Vraagt zich af wie hij of zij is. Samen voelen voelen we energie van vernieuwing. Samen geven we de toekomst vorm.

Mensen vormen organisaties, en organisaties vormen mensen. Begrijpen hoe organisaties werken en inzicht in hoe je daaraan bijdraagt geeft je de mogelijkheid om te sturen. Om je ambities, verlangens en dromen vorm te geven.

Toch zijn organisatieverandering en ontwikkeling niet altijd populair:  "We willen niet verandert worden. We willen samen veranderen."

Wij maken samen met mensen de organisatie beter. Door de mensen en hun samenwerking beter te maken. Door het leiderschap vorm te geven. Door management weer in hun rol te zetten.

Wij zijn Marie-José Verbeeten en René de Baaij. Samen met onze partners ondersteunen wij u bij de ontwikkeling van leiderschap, management en organisatie.

Samen werken we vanuit uw essentie werken aan uw existentie, als mens, als team, als organisatie. Elke dag een nieuw begin. Elke stap is er één. Elke beweging het begin van meer.

Wij werken over de grenzen van specialismen en deelgebieden heen om een integrale aanpak te realiseren. Een aanpak waarbij een grote betrokkenheid van management en medewerkers vanzelfsprekend is.

beelden
die bewegen

stemmen
die spreken

inspirerende
gedachten

betekenisvol
handelen

De Baaij, Verbeeten & Partners BV
Jonkershof 16, 6561 AL
Groesbeek
info@dbvp.nl

Cookies we use are just there for basic web reading functionality. We do not use analytic or tracking cookies. We do not collect any user information and/or share user information to third parties.

De door ons gebruikte cookies ondersteunen enkel de functionaliteit van onze website. We gebruiken geen cookies voor analyse of het volgen van de gebruiker. We verzamelen geen gebruikersinformatie en/of delen informatie met derden.