Stacks Image 4203

Vanuit de essentie werken aan je bestaan.

Maak verbinding, geef betekenis, denk in mogelijkheden, verbeeld de toekomst, werk samen, leef in liefde.
We brengen een en belangrijk deel van ons leven in organisaties door. We werken samen met andere mensen om iets moois te bereiken. Om samen meer waarde te creëren dan dat wij ieder voor zich zouden kunnen creëren; sociale waarde, economische waarde, voor onszelf en voor de maatschappij.
Mensen zijn waardevol, en een goede organisatie verbindt mensen en hun waarde om iets te bereiken wat boven onszelf uitstijgt. Als mens en als organisatie zijn we van nature gedreven om te ontwikkelen en vernieuwen. Individueel en in verbondenheid. Mensen vragen zich daarbij af wie zijn wij, wie ben ik?
Mensen vormen organisaties, en organisaties vormen mensen. Begrijpen hoe organisaties werken en inzicht in hoe je daaraan bijdraagt geeft je de mogelijkheid om te sturen. Om je ambities, verlangens en dromen vorm te geven.
Stacks Image 4304
Wij zijn Marie-José Verbeeten en René de Baaij. Samen met onze partners ondersteunen wij u bij de ontwikkeling van leiderschap, management en organisatie. Samen werken we vanuit uw essentie aan uw bestaan, als mens, als team, als organisatie.
In deze onverwachte en onvoorspelbare tijd zoeken wij houvast in wie we zijn en wat de betekenis is van onze acties en samenwerking.

Goed leiders voelen die behoeft en geven betekenis aan de huidige ontwikkelingen en de uitwerking daarvan op ons als individu. Leiderschap begint met zelfbewust zijn en zelfbewust keuzes maken.

Als je weet wie je bent kun je anderen leren zichzelf te kennen. Om samen de toekomst vorm te geven.
Als professionals, manager, directeur, bestuurder geven wij altijd sturing. We sturen met beelden, woorden, gedachten en acties.

Gevraagd of ongevraagd creëren we en sturen we de wereld om ons heen. Hoe meer we ons bewust zijn van onze invloed op de organisatie, hoe beter we proactief sturing kunnen geven aan diezelfde organisatie.

Leiderschap gaat dus zowel over "bewust zijn" maar ook over "bewust handelen".
En zijn we ons bewust van de wijze waarop wij de organisatie sturen en vormgeven. We tonen leiderschap in de organisatie door actief richting te geven aan de ontwikkelingen en veranderingen.

Richting die samenhangt met ons inzicht in de wereld om ons heen en welke relevante veranderingen daar plaats vinden.

Vertaald in keuzes die we kunnen en moeten maken voor morgen en overmorgen.

Stacks Image 4310
Wij begeleidden professionals, managers directeuren en bestuurders aangaande persoonlijk en zelfbewust leiderschap. En over hun de gezamenlijke leiderschapsopgave en ontwikkelingsvraagstukken.

Vanuit de Deep Learning Academy ontwikkelen wij open en in-company leiderschaps-ontwikkelings-trajecten voor specifieke groepen zoals teamleiders of managers. Wij werken hiervoor samen met gerenommeerde collega's op specifieke vakgebieden. En zetten eventueel hoogwaardige meet- en coaching-instrumenten in.

In onze Deep-Learning-Academy passen we Action Learning-principes toe om professioneel leiderschap en management binnen een organisatie te versterken. Dit betekent dat we de huidige en actuele werkpraktijk van de betrokkenen gebruiken om relevante inzichten over management en organisaties te leren en toe te passen.
Het vermogen tot samenwerken is een essentieel kwaliteit van de mens. Samenwerken is de basis van onze overlevingsstrategie.

Samen werken, samen sturen, en samen presteren om samen meer te bereiken dan ieder voor zich. Deze kwaliteit weer volledig inzetten is de uitdaging voor elke hedendaagse organisatie.

Samenwerking wordt zichtbaar in de houding, het gedrag en de cultuur. En, goed of slecht, verankert zich in processen en procedures. Hoe beter we samenwerken hoe beter we om kunnen gaan met een veranderende omgeving en klantvraag.
Dit vraagt veel van de professionals en de verantwoordelijke managementteams, directies of besturen. Veel van het leiderschap en samenwerking op het alle niveaus. We kunnen als team niet snel genoeg leren.

Organisaties vormen zich elke dag opnieuw. Op basis van de formele inrichting en afspraken, en door de waarden, normen en gedrag dat we samen laten zien. De wereld verandert.

Organisatie veranderen mee, of geven zelfs de aanzet tot verandering. Transformatie is het gelijktijdig innoveren van de organisatiestructuur en organisatiecultuur.

Transformatie is noodzakelijk om relevant te blijven in een steeds veranderende wereld.

De oplossingen uit het verleden werken nog maar ten dele in de toekomst. Besturing en proces inrichting, informatiemanagement en ICT, team structuur en professionele competenties.

Deze zaken bepalen het vermogen van een organisatie om te leveren. Het zelfbeeld en perspectief op de wereld om ons heen, onze houding en gedrag op basis van onze drijfveren, waarden en normen bepalen of we dit vermogen optimaal inzetten.

Stacks Image 4316
Wij transformeren organisaties met het team als belangrijkste bouwsteen. En het leiderschap als belangrijkste instrument. Samen met managementteams, directies en besturen kunnen we op basis van de juiste organisatieprincipes de samenwerking binnen en tussen teams realiseren die nodig is om nu en de toekomst succesvol te zijn.
Stacks Image 4420

De Baaij, Verbeeten & Partners BV Jonkershof 16 6561 AL Groesbeek Nederland

Wij zijn ervaren professionals actief als adviseurs en projectleiders op het gebied van management en bedrijfsvoering. Adviseurs met aantoonbaar kennis en ervaring. Wij ontwerpen en implementeren interventies, projecten en programma’s in complexe en dynamische omgevingen. Gericht op verandering, ontwikkeling en transformatie. En wij ontwerpen en implementeren training en professionele ontwikkelingstrajecten in internationale contexten. 
Stacks Image 4413
Marie-José Verbeeten marie-jose@dbvp.nl
0642 704 910


marie-jose@dbvp.nl
De mensen met wie ik samenwerk vertellen mij dat mijn kracht ligt in het stimuleren van de ontwikkeling van mensen en hun organisaties. Daarvoor neem ik mee meer dan 25 jaar ervaring in het bedrijfsleven en het openbaar bestuur. Ik zie mezelf als een bruggenbouwer pur sang die in staat is verbinding en gezamenlijkheid te realiseren die noodzakelijk is voor de toekomst van alle betrokkenen. Ik ben actief op het gebied van HR-beleidsontwikkeling, HR-managementadvies en mediator. Ik heb uitgebreide ervaring met de inrichting en ontwikkeling van ondernemingsraden. En treed ook op als gesprekspartner en onderhandelaar namens directies in de OR.
Stacks Image 4415
René de Baaij
0641 924 275

rene@dbvp.nl
In mijn werk neem ik mee meer dan 25 jaar ervaring in het internationale bedrijfsleven. Ik bekijk zaken graag vanuit zowel mijn bedrijfskundige al mijn organisatiekundige achtergrond. Het boeit mij om mensen samen hun ambities te laten realiseren. Leiderschap, management en organisatieontwikkeling zijn de gebieden waar ik mij het meeste mee bezig houd. Als adviseur, projectleider en programmamanager of in een interim opdracht.

Netwerk

Stacks Image 4392
Stacks Image 4395
Stacks Image 4401
Stacks Image 4398
Stacks Image 4383

Enkele klanten

Ministerie van Buitenlandse Zaken, Tatasteel, PGGM, SamenwerkingsOrganisatie de Wolden Hoogeveen, Gemeente Roerdalen, Laura Metaal, Divosa, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. OostNL, Struckton, Infosupport, MEPD.

Laten we samen kijken wat je nodig hebt. Om verder te komen. Om jezelf te ontwikkelen.

BEL SMS WhatsApp Zoom Teams

René de Baaij 0641924275

Stacks Image 4489
Contact
De Baaij, Verbeeten & Partners BV
Jonkershof 16
6561 AL Groesbeek
0641924275
contact@deep-learning-academy.online
Deep Learning Academy
is een initiatief van:
DBVP
ODINCOMPANY
HRMFORCE
BC4U-TEAMING

Foto's en tekst gemaakt door en eigendom van:
Photos and tekst produced and owned by:

De Baaij, Verbeeten & Partners BV
Jonkershof 16, 6561 AL
Groesbeek
info@dbvp.nl

Alle rechten voorbehouden
All right reserved

Cookies we use are just there for basic web reading functionality. We do not use analytic or tracking cookies. We do not collect any user information and/or share user information to third parties.

De door ons gebruikte cookies ondersteunen enkel de functionaliteit van onze website. We gebruiken geen cookies voor analyse of het volgen van de gebruiker. We verzamelen geen gebruikersinformatie en/of delen informatie met derden.