beelden die bewegen

stemmen die spreken - heldere gedachten - praktische ideëen

stemmen die spreken - heldere gedachten - praktische ideëen

Stacks Image 5006_245

Kijk anders naar

Leiderschap en Cultuur

Jouw organisatie heeft meer in zich dan je eruit haalt. Geef jouw leiderschap de ruimte. Ontwikkel een constructieve cultuur. Stijg boven jezelf uit. Wordt samen succesvol. Voor jezelf. Voor jouw mensen. Voor alle betrokkenen.

Wat zie jij als je naar je organisatie kijkt?

Toen je vanmorgen aan de slag ging, wat zag je toen? Hoe staan we er voor? Wat is de beleving? Wat zijn de feiten? Hoe gaat het met de mensen in de organisatie? Hoe staat het met de resultaten? Welke veranderingen komen er op ons af. Met welke uitdagingen worden we geconfronteerd? Gaat het z’n gangetje, of voelen we een crisis naderen? Of zijn we dat punt allang voorbij? Kijk eens om je heen en vraag je af hoe staan wij ervoor? Hoe sta ik ervoor?

Andere perspectieven geven andere inzichten

Kijk een met een ander perspectief naar je organisatie. Probeer eens anders tegen zaken aan te kijken. Dit levert nieuwe inzichten op. Inzichten die leiden tot nieuwe mogelijkheden en kansen. Nu en in de toekomst.
Zien begint met afstand nemen en inzoomen. Zien begint met het kijken vanuit een andere hoek. Zien betekent begrijpen wat je ziet vanuit je eigen aannames. En dan die aannames veranderen en opnieuw kijken naar wat je dan ziet.

Wat is er aan de hand?

Uit onderzoek blijkt dat:

  • Het middel management is vooral bezig met het mijden van risico, conflict en verantwoordelijkheid.
  • We gebruiken minder dan 60% van het potentieel van mensen in onze organisatie.
  • Er zit een verschil van 30 % tussen wat we denken dat we doen, en wat we werkelijk doen.
  • Leiderschap en cultuur de blijken de belangrijkste succesfactoren te zijn.

Wij ontwikkelen leiderschap, cultuur en management.

Samen werken we vanuit de essentie van de organisatie aan de toekomst. Door ruimte te maken voor het onbenutte potentieel dat ook bij jou en jouw organisatie aanwezig is.

Samen kun je meer

In hoeverre bent je het afgelopen jaar al bezig geweest met één van deze actuele thema’s? Of waren er andere dringende zaken?

Laten we nog eens kijken naar jouw organisatie. Laten we eens kijken naar samenwerken in teams.

Team succesfactoren

  • Psychologische veiligheid
  • Werkende processen en besturing
  • Verander- en leervermogen
  • Resultaatgerichtheid
  • Omgevingssensitiviteit

Ben je de afgelopen tijd geconfronteerd problemen in de samenwerking? Binnen je eigen team? Of in een ander team? En kunt je dat onder een van deze factoren scharen?

Samen aan de slag

Misschien herken je dit niet zo, of vind je het overtrokken. Of is het juist heel herkenbaar en confronterend. Of zijn observaties weer net anders. Daar kunnen we het over hebben. Graag zelfs.

De echte vraag is wat gaan we eraan doen? Hoe krijgen we de organisatie weer in beweging? Hoe zorgen we dat mensen gemotiveerd en vol energie zichzelf ontwikkelen? Hoe zorgen we dat mensen samen werken, samen leren en samen presteren?

Wij zijn er voor professionals, managers, directeuren en bestuurders.

Om te praten over hun persoonlijk en zelfbewust leiderschap. En om hun opdracht de vraagstukken van hun organisatie te bespreken.

Organiseren

Een organisatie ie een samenwerkingsvorm waarin we samen meer proberen te bereiken dan dat we dat ieder voor zich kunnen. En als verantwoordelijke teamleider, manager of executive is het onze opgave om dat te realiseren.

Dat vermogen van leren en presteren op organisatieniveau versterken. Dat is de opdracht van integrale organisatieontwikkeling. Maar wat je dan allemaal moet doen. Daarop is niet direct een antwoord. Het kost tijd en energie om dat antwoord te vinden.

De oplossing ligt niet voor het oprapen want dan hadden we het allang gedaan. In de praktijk is er sprake van complexiteit en dynamiek. Zaken kunnen op vele manieren geïnterpreteerd worden, en terwijl we dat doen worden we geconfronteerd met veranderende omstandigheden.

En als we het er over gaan hebben ervaren we een grote mate van ambiguïteit. Door onverwachte uitspraken. Met meningen die tegenstrijdig zijn. Met zaken die we op onszelf betrekken. Of juist niet, zaken die we ver van ons werpen.

Diepgravend

Hoe werkt het bij ons? Hoe zitten zaken in elkaar? Wat is de samenhang, en waar zit het verschil? Welke tegenstellingen en conflicten zijn inherent aan deze organisatie? En wat verbindt ons naar de toekomst toe? Hoe hebben we zaken georganiseerd? Welke processen werken goed en welke niet? Wat is de besturingsfilosofie en werkt die ook? Hoe gaan we met elkaar om? Wat is de cultuur van medewerkers en het management? Hoe kijken we naar leiderschap?

Terwijl we onderzoeken en steeds beter ontdekken wat er speelt, gaan we ook aan de slag. Aanpassen, verbinden, communiceren, leren, veranderen, experimenteren, falen en weer verder gaan. We zullen successen vieren en tegenslag ervaren. We zullen enthousiast aan de gang gaan, en we zullen het wel eens zat zijn.

Confrontatie

Met de beperkingen van de organisatie als geheel, van het team en van onszelf.

De beperking ven ons denken en is bepalend of wij in staat zijn in de toekomst nog het juiste te doen. Die beperkingen organiseren we zelf, die beperkingen zitten in onszelf.

Als we die beperkingen omarmen, als we die accepteren en van daaruit verder gaan dan kunnen we ons ontwikkelen tot iets waarvan we nooit hebben durven dromen. Dan worden we de mens, de professional, de leider en de organisatie die ook in de toekomst het goede, het ware en het schone doet.

Dit kan. Door samen deze uitdaging aan te gaan. Door samen deze ontwikkel-opgave te aanvaarden. Door samen te beseffen dat we eigenlijk niet anders kunnen omdat anders alles blijft zoals het was.

Wij hebben de instrumenten en de processen.

Die u helpen om vanuit uw eigen leiderschap, talent en potentieel uw ontwikkelingsproces in gang te zetten.

Klein of groot

Cultuur en leiderschap worden al meer dan 10 jaar genoemd als de meest belangrijke factoren voor het succesvol ontwikkelen van een organisatie. Elke organisatie van klein tot groot.

Er is geen boardroom in de wereld waar niet met enige regelmaat dit besproken wordt. Dat is niet zo vreemd als we ons realiseren hoe nauw onze strategische doelen en ambities samenhangen met het vermogen om te veranderen en te vernieuwen.

Of en hoe we veranderen en vernieuwen is een direct gevolg van het onze cultuur en leiderschap.

Inzicht helpt

Om te begrijpen wat we moeten doen om ons innovatief vermogen te versterken. Zodat we beter in staat zijn om onze doelen te realiseren en onze ambities waar te maken.

Een heldere analyse van cultuur en leiderschap geeft inzicht in de kracht en het potentieel van de huidige cultuur en het aanwezige leiderschap. En het geeft inzicht in de keerzijde van diezelfde cultuur en leiderschap.

Dit helpt u om betere strategische keuzes te maken. Of het nou gaat om snelle interventies op de korte termijn. Of de meerjarige strategische ontwikkeling van uw organisatie.

Heldere analyse

Een heldere en doorwrochte analyse maakt de mogelijkheden en beperkingen van de organisatie zichtbaar. Wij hebben het proces om deze analyse samen te maken. Zodat je het gewenste inzicht krijgt. En je geïnformeerd en weloverwegen betere besluiten kunt nemen over de strategische ontwikkeling van uw organisatie. Van startup tot multinational. Van team tot de gehele organisatie. Aarzel niet en begrijp hoe we samen in de organisatie verder kunnen komen.

Stacks Image 4420

De Baaij, Verbeeten & Partners BV

Jonkershof 16 6561 AL Groesbeek Nederland

Wij zijn ervaren adviseurs en projectleiders op het gebied van leiderschap, cultuur en organisatieontwikkeling. Adviseurs met aantoonbaar kennis en ervaring. Wij ontwerpen en implementeren interventies, projecten en programma’s in complexe en dynamische omgevingen. Gericht op verandering, ontwikkeling en transformatie.

Stacks Image 4413

Marie-José Verbeeten

tel.: 0642 704 910

Mail: marie-jose@dbvp.nl

Mijn kracht ligt in het stimuleren van de ontwikkeling van mensen en hun organisaties. Daarvoor neem ik meer dan 25 jaar ervaring in het bedrijfsleven en het openbaar bestuur mee. Ik ben een bruggenbouwer pur sang die in staat is verbinding en gezamenlijkheid te realiseren die noodzakelijk is voor de toekomst van alle betrokkenen. Ik ben actief op het gebied van HR-beleidsontwikkeling, HR-managementadvies en mediator. En heb ik uitgebreide ervaring met de inrichting en ontwikkeling van ondernemingsraden.

Stacks Image 4415

René de Baaij

tel.: 0641 924 275
Mail: rene@dbvp.nl

In mijn werk neem ik meer dan 25 jaar ervaring in het internationale bedrijfsleven mee. Ik bekijk zaken graag vanuit zowel mijn bedrijfskundige al mijn organisatiekundige achtergrond. Het boeit mij om mensen samen hun ambities te laten realiseren. Leiderschap, management en organisatieontwikkeling zijn de gebieden waar ik mij het meeste mee bezig houd. Als adviseur, projectleider en programmamanager.

Ons netwerk

Stacks Image 4392
Stacks Image 4395
Stacks Image 4401
Stacks Image 4398
Stacks Image 4383

Enkele referenties

MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN, TATASTEEL, PGGM, SAMENWERKINGSORGANISATIE DE WOLDEN HOOGEVEEN, GEMEENTE ROERDALEN, LAURA METAAL, DIVOSA, RIJKSDIENST VOOR ONDERNEMEND NEDERLAND. OOSTNL, STRUCKTON, INFOSUPPORT, MEPD, GEMEENTE DE BILT, THALIS WONINGCORPERATIE

Contact:
rene@dbvp.nl
De Baaij, Verbeeten & Partners BV
Jonkershof 16
6561 AL Groesbeek
0641924275
Foto's en tekst gemaakt door en eigendom van: Photos and tekst produced and owned by:De Baaij, Verbeeten & Partners BVJonkershof 16, 6561 ALGroesbeekinfo@dbvp.nlAlle rechten voorbehouden All right reserved

Cookies we use are just there for basic web reading functionality. We do not use analytic or tracking cookies. We do not collect any user information and/or share user information to third parties.

De door ons gebruikte cookies ondersteunen enkel de functionaliteit van onze website. We gebruiken geen cookies voor analyse of het volgen van de gebruiker. We verzamelen geen gebruikersinformatie en/of delen informatie met derden.