beelden die bewegen

stemmen die spreken - heldere gedachten - praktische ideëen

stemmen die spreken - heldere gedachten - praktische ideëen

Stacks Image 4853

Anders kijken naar leiderschap en cultuur.

Uw organisatie heeft meer in zich dan u nu ziet. Geef uw leiderschap, uw cultuur en uw organisatie de ruimte om zich te ontwikkelen. Door samen eruit te halen wat erin zit. Met het oog op de toekomst en de relevantie voor uw mensen, u zelf en uw stakeholders.

Kijk eens om u heen.

Toen u vanmorgen aan het werk ging wat zag u toen? Wat is de beleving? Wat zijn de feiten? Hoe gaat het met de organisatie? Hoe gaat het met de mensen in de organisatie? Hoe staat het met de resultaten? Welke veranderingen komen er op ons af. Met welke uitdagingen worden we geconfronteerd?

Gaat het z’n gangetje, of voelen we een crisis naderen? Of zijn we dat punt allang voorbij?

Een ander perspectief.

Kijk een met een ander perspectief. Een perspectief dat nog steeds over hetzelfde gaat. Uw organisatie.

Probeer eens anders tegen zaken aan te kijken. In de hoop en verwachting dat dit nieuw inzichten oplevert. Inzichten die leiden tot nieuwe mogelijkheden en kansen. Nu en in de toekomst.

Deze anderen, nieuwere en vruchtbare perspectieven beginnen met wat afstand te nemen.

Wat weten we.

Dit is wat onderzoek ons verteld:

 • Het middel management is vooral bezig met het mijden van risico, conflict en verantwoordelijkheid.
 • We gebruiken minder dan 60% van het potentieel van mensen in onze organisatie.
 • Er zit een verschil van 30 % tussen wat we denken dat we doen, en wat we werkelijk doen.
 • Leiderschap en cultuur de blijken de belangrijkste succesfactoren te zijn.

Wij ontwikkelen leiderschap, cultuur en management.

Samen werken we vanuit uw essentie als organisatie aan uw toekomst. Door ruimte te maken voor het onbenutte potentieel dat ook bij u en uw organisatie aanwezig is.

Ziet u ook dat uw organisatie meer kan. 

In hoeverre bent u het afgelopen jaar al bezig geweest met één van deze thema’s? Of waren er andere dringende zaken?

Laten we nog eens kijken naar uw organisatie. Laten we eens kijken naar samenwerken in teams.

Succesfactoren

 • Psychologische veiligheid
 • Werkende Processen en besturing
 • Verander- en leervermogen
 • Resultaatgerichtheid
 • Omgevingssensitiviteit

Bent u de afgelopen tijd geconfronteerd problemen in de samenwerking? Binnen uw eigen team? Of in een ander team? En kunt u dat onder een van deze factoren scharen.

  Aan de slag.

  Misschien herkent u dit niet zo, of vind u het overtrokken. Of is het juist heel herkenbaar en confronterend. Of zijn observaties weer net anders. Daar kunnen we het over hebben. Graag zelfs.

  Maar de echte vraag is wat gaan we eraan doen? Hoe krijgen we de organisatie weer in beweging? Hoe zorgen we dat mensen gemotiveerd en vol energie zichzelf ontwikkelen? Hoe zorgen we dat mensen samen werken, samen leren en samen presteren?

  Wij zijn er voor professionals, managers, directeuren en bestuurders.

  Om te praten over hun persoonlijk en zelfbewust leiderschap. En over hun gezamenlijke leiderschapsopgave en ontwikkelingsvraagstukken van hun organisatie.
  Een organisatie is een samenwerkingsvorm waarin we samen meer proberen te bereiken dan dat we dat ieder voor zich kunnen.
  En als verantwoordelijke teamleider, manager of executive is het onze opgave om dat te realiseren.

  Dat vermogen van leren en presteren op organisatieniveau versterken. Dat is de opdracht van integrale organisatie ontwikkeling. Maar wat je dan allemaal moet doen. Daarop is niet direct een antwoord. Het kost tijd en energie om dat antwoord te vinden.

  De oplossing ligt niet voor het oprapen want dan hadden we het allang gedaan. In de praktijk is er sprake van complexiteit en dynamiek. Zaken kunnen op vele manieren geïnterpreteerd worden, en terwijl we dat doen worden we geconfronteerd met veranderende omstandigheden.

  En als we het er over gaan hebben ervaren we een grote mate van ambiguïteit. Door onverwachte uitspraken. Met meningen die tegenstrijdig zijn. Met zaken die we op onszelf betrekken. Of juist niet, zaken die we ver van ons werpen.

  Wij willen u graag samen met u grondig en diepgravend te kijken wat er speelt.

  Om goed te onderzoeken hoe werkt die het nu bij ons? Hoe zitten zaken in elkaar? Wat is de samenhang, en waar zit het verschil? Welke tegenstellingen en conflicten zijn inherent aan deze organisatie? En wat verbindt ons naar de toekomst toe? Hoe hebben we zaken georganiseerd? Welke processen werken goed en welke niet? Wat is de besturingsfilosofie en werkt die ook? Hoe gaan we met elkaar om? Wat is de cultuur van medewerkers en het management? Hoe kijken we naar leiderschap?
  Terwijl we onderzoeken en steeds beter ontdekken wat er speelt, gaan we ook aan de slag. Aanpassen, verbinden, communiceren, leren, veranderen, experimenteren, falen en weer verder gaan. We zullen successen vieren en tegenslag ervaren. We zullen enthousiast aan de gang gaan, en we zullen het wel eens zat zijn.

  Maar het belangrijkste is dat we met onszelf geconfronteerd worden. Met de beperkingen van de organisatie als geheel, van het team en van onszelf.

  De beperking dat hoe wij denken en doen juist bepalend is of wij in staat zijn in de toekomst nog het juiste te doen. Die beperkingen organiseren we zelf, die beperkingen zitten in onszelf.
  Als we die beperkingen omarmen, als we die accepteren en van daaruit verder gaan dan kunnen we ons ontwikkelen tot iets waarvan we nooit hebben durven dromen. Dan worden we de mens, de professional, de leider en de organisatie die ook in de toekomst het goede, het ware en het schone doet.
  Dit kan. Door samen deze uitdaging aan te gaan. Door samen deze ontwikkel-opgave te aanvaarden. Door samen te beseffen dat we eigenlijk niet anders kunnen omdat anders alles blijft zoals het was.

  Wij hebben de instrumenten en de processen.

  Die u helpen om vanuit uw eigen leiderschap, talent en potentieel uw ontwikkelingsproces in gang te zetten.
  Of het nou gaat om multinationals of om startups. Cultuur en leiderschap worden al meer dan 10 jaar genoemd als de meest belangrijke factoren voor het succesvol ontwikkelen van een organisatie.

  Er is geen boardroom in de wereld waar niet met enige regelmaat dit besproken wordt. Dat is niet zo vreemd als we ons realiseren hoe nauw onze strategische doelen en ambities samenhangen met het vermogen om te veranderen en te vernieuwen.

  Of en hoe we veranderen en vernieuwen is een direct gevolg van het onze cultuur en leiderschap. Dus inzicht daarin helpt ons om te begrijpen wat we moeten doen om ons innovatief vermogen te versterken. Zodat we beter in staat zijn om onze doelen te realiseren en onze ambities waar te maken.
  Een
  heldere analyse van cultuur en leiderschap geeft inzicht in de kracht en het potentieel van de huidige cultuur en het aanwezige leiderschap. En het geeft inzicht in de keerzijde van diezelfde cultuur en leiderschap.
  Dit helpt u om betere strategische keuzes te maken. Of het nou gaat om snelle interventies op de korte termijn. Of de meerjarige strategische ontwikkeling van uw organisatie. Een heldere en doorwrochte analyse maakt de mogelijkheden en beperkingen van de organisatie zichtbaar.
  Wij hebben het
  proces om deze analyse samen met u te maken. Zodat u het gewenste inzicht krijgt. En u geïnformeerd en weloverwegen betere besluiten kunt nemen over de strategische ontwikkeling van uw organisatie. Van startup tot multinational. Van team tot de gehele organisatie. Aarzel niet en begrijp hoe we samen in de organisatie verder kunnen komen.
  Stacks Image 4420

  De Baaij, Verbeeten & Partners BV

  Jonkershof 16 6561 AL Groesbeek Nederland
  Wij zijn ervaren adviseurs en projectleiders op het gebied van leiderschap, cultuur en organisatieontwikkeling. Adviseurs met aantoonbaar kennis en ervaring. Wij ontwerpen en implementeren interventies, projecten en programma’s in complexe en dynamische omgevingen. Gericht op verandering, ontwikkeling en transformatie.
  Stacks Image 4413

  Marie-José Verbeeten

  0642 704 910
  marie-jose@dbvp.nl
  Mijn kracht ligt in het stimuleren van de ontwikkeling van mensen en hun organisaties.
  Daarvoor neem ik meer dan 25 jaar ervaring in het bedrijfsleven en het openbaar bestuur mee.
  Ik ben een bruggenbouwer pur sang die in staat is verbinding en gezamenlijkheid te realiseren die noodzakelijk is voor de toekomst van alle betrokkenen.
  Ik ben actief op het gebied van HR-beleidsontwikkeling, HR-managementadvies en mediator. En heb ik uitgebreide ervaring met de inrichting en ontwikkeling van ondernemingsraden.
  Stacks Image 4415

  René de Baaij

  0641 924 275
  rene@dbvp.nl
  In mijn werk neem ik meer dan 25 jaar ervaring in het internationale bedrijfsleven mee.
  Ik bekijk zaken graag vanuit zowel mijn bedrijfskundige al mijn organisatiekundige achtergrond.
  Het boeit mij om mensen samen hun ambities te laten realiseren. Leiderschap, management en organisatieontwikkeling zijn de gebieden waar ik mij het meeste mee bezig houd.
  Als adviseur, projectleider en programmamanager.

  Ons netwerk

  Stacks Image 4392
  Stacks Image 4395
  Stacks Image 4401
  Stacks Image 4398
  Stacks Image 4383

  Enkele klanten

  MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN, TATASTEEL, PGGM, SAMENWERKINGSORGANISATIE DE WOLDEN HOOGEVEEN, GEMEENTE ROERDALEN, LAURA METAAL, DIVOSA, RIJKSDIENST VOOR ONDERNEMEND NEDERLAND. OOSTNL, STRUCKTON, INFOSUPPORT, MEPD.
  Contact:
  rene@dbvp.nl
  De Baaij, Verbeeten & Partners BV
  Jonkershof 16
  6561 AL Groesbeek
  0641924275
  Foto's en tekst gemaakt door en eigendom van: Photos and tekst produced and owned by:De Baaij, Verbeeten & Partners BVJonkershof 16, 6561 ALGroesbeekinfo@dbvp.nlAlle rechten voorbehouden All right reserved

  Cookies we use are just there for basic web reading functionality. We do not use analytic or tracking cookies. We do not collect any user information and/or share user information to third parties.

  De door ons gebruikte cookies ondersteunen enkel de functionaliteit van onze website. We gebruiken geen cookies voor analyse of het volgen van de gebruiker. We verzamelen geen gebruikersinformatie en/of delen informatie met derden.