Stacks Image 7500

Full Potential High Performance

management and organisations

Beelden die
Bewegen

Stemmen
Die Spreken

Heldere
Gedachten

Praktische
Ideëen

Wat is jouw blinde vlek?

Weten we waarom onze organisatie zich zo moeizaam aanpassen aan de veranderende eisen van de tijd? Weten we waarom het zo lastig is om toekomstgericht te transformeren? Hoe gaan we hier eigenlijk mee om?

Beseffen we waarom het management niet het leiderschap toont dat nodig is om de strategische transformatie te bereiken? Beseffen we hoe groot de invloed is van een goed of niet goed functionerende management team op de organisatie? Wat doen we hier nou aan?

Begrijpen we eigenlijk wel waarom een team maar gedeeltelijk de prestaties levert die we verwachten? En hoe dit de leiding of het management tot wanhoop drijft. En andersom. Wat kunnen we dan met dit inzicht?

Weten we eigenlijk hoe het komt dat mensen maar een beperkt deel van hun competenties en talenten inzetten in hun werk. Weten we waarom mensen weg gaan of met een “burn out” uitvallen terwijl er schijnbaar niets mis is? Welke opties hebben we in huis om hier iets aan te doen?

Misschien weten we het eigenlijk wel maar we kijken er liever niet naar. Want deze symptomen ontstaan vanuit lastige, complexe en taaie vraagstukken waar we niet direct antwoord op hebben. Toch is samen goed kijken en samen begrijpen hoe het zit de basis voor verbetering, verandering en vernieuwing.

Ga naar de plek der moeite!

Deze lastige, complexe en taaie vraagstukken zijn zo lastig, complex en taai omdat ze gaan over onszelf. Als we deze vraagstukken aan willen gaan dan ontkomen we niet aan een fikse dosis zelfreflectie. Alleen door het onderzoeken van onze eigen persoonlijke drijfveren, in combinatie met onze gezamenlijke denk en handelingspatronen ontdekken we wat er gaande is. Gaan we zien daar waar we niet liever kijken. Daar waar we samen de zaken zo geregeld hebben dat we steeds minder baat bij hebben, en we steeds meer energie verliezen. Onze blinde vlek.

Stel jezelf trage vragen?

Gaan we wel aan de slag met de taaie, complexe en taaie vraagstukken dan ontmoeten we elkaar op de plek der moeite. Omdat inspanning kost om tot een goed gesprek te komen, Een gesprek waar we met de essentie en de relevantie van onze organisatie onderzoeken. Vragen formulerend die ons helpen om over het verleden, het heden en de toekomst na te denken. En die ons helpen om samen aan de slag te gaan. Trage vragen. Vragen die gesteld moeten worden, maar waar het antwoord in de toekomst ligt.

Gaat jullie leiderschap en cultuur je verder helpen?

Leiderschap en cultuur worden al meer dan 10 jaar genoemd als de meest belangrijke factoren voor een succesvolle organisatie. Tegelijkertijd zijn leiderschap en cultuur een van de meest ongrijpbare thema’s binnen organisaties. Een thema waar we wel over praten. Maar zo weinig mee kunnen doen. Stel je voor dat we leiderschap en cultuur inzichtelijk kunnen maken. Dat we in staat zijn om na te denken wat onze kracht en potentieel is. En waar we tegen onszelf vechten. Als we dat kunnen zien dan kunnen we ook praten over het vermogen als organisatie om het potentieel volledig in te zetten.

Benutten jullie het volle potentieel?

Tussen de 40% en 60% van het potentieel van mensen wordt daadwerkelijk gebruikt. Met ander woorden al die mensen in uw organisatie draaien op halve kracht. Ze hebben veel meer talenten en competenties dan ze nu inzetten in hun werk. Op alle niveaus. In alle soorten werkzaamheden. Kunt u zich voorstellen wat het betekent als we dat potentieel vrij kunnen maken. Als mensen zich ontwikkelen en al hun talenten en competenties in kunnen zetten. Wat zou doen met de inzetbaarheid van mensen, het verloop, de wervingskracht op de arbeidsmarkt.

Brengt samenwerken ons voldoende meerwaarde?

Waarom werken we samen als professionals, in teams, als organisatie. Omdat we elkaar nodig hebben. Omdat je het alleen niet kunt. Toch weten we dat de meeste samenwerking tussen en binnen teams te wensen overlaat. Niet omdat we dat niet willen of kunnen samenwerken. Maar omdat we een aantal zaken precies zo geregeld hebben dat een team niet het beste uit zichzelf haalt. Wat zou het toch mooi zin als we onze natuurlijk vermogen om samen te werken volledig in kunnen zetten. Wat zou dat brengen in een organisatie. Als de meerwaarde van samenwerking werkelijk benut wordt.

Hoe staat het met ons leer en verandervermogen?

Maatschappelijke, politiek, en technologische ontwikkelingen verlangen dat wij als organisatie onszelf steeds opnieuw uitvinden. Daar waar we aan de ene kant voorspelbaarheid en stabiliteit hebben gerealiseerd, moeten we op hetzelfde moment onze organisatie transformeren naar iets nieuws en onbekends. Levensvatbaarheid op lange termijn hangt samen met het vermogen om op eigen kracht te transformeren. Verander of wordt veranderd. Leer en verandervermogen hangen samen met de mate waarin we het potentieel van mensen weten in te zetten en de mate waarin mensen werkelijk samenwerken. Management, cultuur en leiderschap zijn daarbij bepalend. Kijk eens naar je blinde vlek.
Stacks Image 4446_438

Full Potential High Performance

Wij ontwikkelen management, teams en organisaties door ruimte te geven aan het het volle potentieel van leiderschap en cultuur, management en professionals.

Visie
Visie op de omgeving, op wie je bent, wie je wil worden en waar je naar toe wilt.
Verantwoording
Verantwoording nemen voor je opdracht, je toekomst en implementatie
Daadkracht
Daadkracht om op basis van een helder oordeel de juiste besluiten te nemen
Realisme
Zakelijk, met de voeten op de grond, zorgen dat het klopt.
Mensen
Mensen die het moeten doen door hun potentieel maximaal te ontsluiten.
Analyse
Analyse op basis van waarnemingen en feiten.
Innovatie
Innoveren als richtinggevend antwoord op externe ontwikkelingen.
Verbinding
Verbinding maken met mensen binnen en buiten je organisatie .
Beelden die bewegen
Stemmen die spreken
Heldere gedachten
Praktische ideeën
De Baaij, Verbeeten & Partners BV
Jonkershof 16
6561 AL Groesbeek
+31(0)641924275


Foto's en tekst gemaakt door en eigendom van: De Baaij, Verbeeten & Partners BVJonkershof 16, 6561 AL GroesbeekAlle rechten voorbehouden

Cookies we use are just there for basic web reading functionality. We do not use analytic or tracking cookies. We do not collect any user information and/or share user information to third parties.

De door ons gebruikte cookies ondersteunen enkel de functionaliteit van onze website. We gebruiken geen cookies voor analyse of het volgen van de gebruiker. We verzamelen geen gebruikersinformatie en/of delen informatie met derden.