Stacks Image 5992
Beelden die bewegen
Stemmen die spreken
Heldere gedachten
Praktische ideeën

Ken jij jouw blinde vlek?

Weten we waarom organisaties zich zo moeizaam aanpassen aan de eisen van de tijd. Weten we eigenlijk waarom een team nooit de prestaties levert die wij verwachten, en dat dit het management tot wanhoop drijft. En andersom. Weten we eigenlijk hoe het komt dat mensen slechts een beperkt deel van hun competenties en talenten inzetten in hun werk. Weten we waarom mensen ziek worden en met een “burn out” uitvallen terwijl er schijnbaar niets mis is. Weten waarom elk onderzoek onder medewerkers aangeeft dat mensen een enorme stress en werkdruk ervaren. Misschien weten we het eigenlijk wel maar we kijken er liever niet naar. Want deze symptomen ontstaan vanuit lastige, complexe en taaie vraagstukken waar we niet direct antwoord op hebben.

Ga naar de plek der moeite!

Deze lastige, complexe en taaie vraagstukken zijn zo lastig, complex en taai omdat ze gaan over onszelf. Als we deze vraagstukken aan willen gaan dan ontkomen we niet aan een fikse dosis zelfreflectie. Alleen door het onderzoeken van onze eigen persoonlijke drijfveren, in combinatie met onze gezamenlijke denk en handelingspatronen ontdekken we wat er gaande is. Gaan we zien daar waar we niet liever kijken. Daar waar we samen de zaken zo geregeld hebben dat we steeds minder baat bij hebben, en we steeds meer energie verliezen. Onze blinde vlek.

Stel jezelf trage vragen?

Gaan we wel aan de slag met de taaie, complexe en taaie vraagstukken dan ontmoeten we elkaar op de plek der moeite. Omdat inspanning kost om tot een goed gesprek te komen, Een gesprek waar we met de essentie en de relevantie van onze organisatie onderzoeken. Vragen formulerend die ons helpen om over het verleden, het heden en de toekomst na te denken. En die ons helpen om samen aan de slag te gaan. Trage vragen. Vragen die gesteld moeten worden, maar waar het antwoord in de toekomst ligt.

Executive
Coaching

Full Potential High Performance
Leadership

Boardroom
Teaming

Full potential High Performance
Teamwork

Organisational
Transformation

Full potential High Performance
Culture

Gaat jullie leiderschap en cultuur je verder helpen?

Leiderschap en cultuur worden al meer dan 10 jaar genoemd als de meest belangrijke factoren voor een succesvolle organisatie. Tegelijkertijd zijn leiderschap en cultuur een van de meest ongrijpbare thema’s binnen organisaties. Een thema waar we wel over praten. Maar zo weinig mee kunnen doen. Stel je voor dat we leiderschap en cultuur inzichtelijk kunnen maken. Dat we in staat zijn om na te denken wat onze kracht en potentieel is. En waar we tegen onszelf vechten. Als we dat kunnen zien dan kunnen we ook praten over het vermogen als organisatie om het potentieel volledig in te zetten.

Benutten jullie het volle potentieel?

Tussen de 40% en 60% van het potentieel van mensen wordt daadwerkelijk gebruikt. Met ander woorden al die mensen in uw organisatie draaien op halve kracht. Ze hebben veel meer talenten en competenties dan ze nu inzetten in hun werk. Op alle niveaus. In alle soorten werkzaamheden. Kunt u zich voorstellen wat het betekent als we dat potentieel vrij kunnen maken. Als mensen zich ontwikkelen en al hun talenten en competenties in kunnen zetten. Wat zou doen met de inzetbaarheid van mensen, het verloop, de wervingskracht op de arbeidsmarkt.

Brengt samenwerken ons voldoende meerwaarde?

Waarom werken we samen als professionals, in teams, als organisatie. Omdat we elkaar nodig hebben. Omdat je het alleen niet kunt. Toch weten we dat de meeste samenwerking tussen en binnen teams te wensen overlaat. Niet omdat we dat niet willen of kunnen samenwerken. Maar omdat we een aantal zaken precies zo geregeld hebben dat een team niet het beste uit zichzelf haalt. Wat zou het toch mooi zin als we onze natuurlijk vermogen om samen te werken volledig in kunnen zetten. Wat zou dat brengen in een organisatie. Als de meerwaarde van samenwerking werkelijk benut wordt.

Hoe staat het met ons leer en verandervermogen?

Maatschappelijke, politiek, en technologische ontwikkelingen verlangen dat wij als organisatie onszelf steeds opnieuw uitvinden. Daar waar we aan de ene kant voorspelbaarheid en stabiliteit hebben gerealiseerd, moeten we op hetzelfde moment onze organisatie transformeren naar iets nieuws en onbekends. Levensvatbaarheid op lange termijn hangt samen met het vermogen om op eigen kracht te transformeren. Verander of wordt veranderd. Leer en verandervermogen hangen samen met de mate waarin we het potentieel van mensen weten in te zetten en de mate waarin mensen werkelijk samenwerken. Management, cultuur en leiderschap zijn daarbij bepalend. Kijk eens naar je blinde vlek.

Wij zijn aan "All Senior" netwerk van ervaren adviseurs.

Wij zijn ervaren adviseurs en projectleiders op het gebied van leiderschap, cultuur en organisatieontwikkeling. Adviseurs met aantoonbaar kennis en ervaring. Wij ontwerpen en implementeren interventies, projecten en programma’s in complexe en dynamische omgevingen. Gericht op verandering, ontwikkeling en transformatie.

Onze opgave

Management en organisaties ontwikkelingsgericht laten werken aan hun toekomst. Waarbij persoonlijk en professioneel leiderschap, samenwerken en leren centraal staat.

Onze bijdrage

Het potentieel van mensen en organisaties daadwerkelijk gebruiken om betere organisaties te bouwen waar mensen in hun kracht staan en gezien worden. Organisaties die levensvatbaar de toekomst in gaan.

Onze expertise

Wij zijn in staat ons met mensen te verbinden. We nemen mensen mee op een reis waarin zij zichzelf beter leren kennen en in steeds beter in staat zijn om hun toekomst vorm te geven.

Ons resultaat

Constructief leiderschap en een constructieve cultuur als bouwstenen voor een voor een toekomstgerichte levensvatbare organisatie.

René de Baaij

0641 924 275

rene@dbvp.nl

René heeft ruim 30 jaar ervaring met het ontwerp en realisatie van business transformation programma’s en duurzame ontwikkeling van leiderschap, management, cultuur en organisatie. Centraal daarin staat zijn passie, kennis en kunde rondom persoonlijke en professionele zelfsturing op individueel en team niveau. Als coach, adviseur en programmamanager ondersteunt hij mensen en organisatie om hun ambities te realiseren. Hij neemt daarvoor zijn bedrijfskundige, veranderkundige en organisatiekundige achtergrond mee. Hij is in Nederland en daarbuiten actief in verschillende sectoren zoals de metaal, agrifood, logistiek, rijks en gemeentelijke overheden, professionele dienstverlening en IT. Hij is als programmamanager en consultatiedocent (Sioo) betrokken bij in-company en open opleidingen op het gebied van executive leadership en change. Als geen ander is René in staat om theoretische inzichten en methodische opvattingen te vertalen naar praktische interventies en ontwikkelingsprocessen. Vanuit het principe dat de adviseur zelf het belangrijkste instrument is.
Marie-José Verbeeten

0642 704 910

marie-jose@dbvp.nl

Mijn kracht ligt in het stimuleren van de ontwikkeling van mensen en hun organisaties. Daarvoor neem ik meer dan 25 jaar ervaring in het bedrijfsleven en het openbaar bestuur mee. Ik ben een bruggenbouwer pur sang die in staat is verbinding en gezamenlijkheid te realiseren die noodzakelijk is voor de toekomst van alle betrokkenen. Ik ben actief op het gebied van Beleidsontwikkeling, Managementadvies en mediator. En heb ik uitgebreide ervaring met de inrichting en ontwikkeling van ondernemingsraden.

Wij leveren samen het beste om u verder te brengen.

De beste kennis, ervaring, methoden en technieken.
Samengebracht om maatwerk te leveren.

Netwerkpartners

Synergie is de sleutel tot onze dienstverlening

Stacks Image 7196
De Odincompany is ontwikkelaar van het Odin Development Compass en het Odin Culture and Leadership Compass. Wij gebruiken deze Compassen in onze organisatie ontwikkelingstrajecten. Samen met de Odincompany werken wij aan verbreding en verdieping van de Odincompany Compassen bij organisatie, cultuur en leiderschapsontwikkeling.

Ga naar Odincompany
Stacks Image 7203
BC4U Teaming is ontwikkelaar van het BC4U Teaming Compass. Een on-line instrument dat de teamontwikkeling ondersteunt. Samen met BC4U Teaming werken wij aan verbreding en verdieping van de toepassing van de BC4U Teaming Compass bij organisatie, cultuur en leiderschaps-ontwikkelingstrajecten.

Ga naar bc4u-teaming.nl
Stacks Image 7210
Advando wijst je de weg naar zero delay. Een turnaround is een complex geheel. Als experts in Project Control helpen wij asset owners om het overzicht te creëren en te bewaren. Om met de hele ploeg snel resultaat te boeken. En om het de volgende keer nog beter te doen.

Advando
Stacks Image 7217
Onze partner op het gebied van HRM assessments en talent

De talentmanagement-software van hrmforce helpt je bij elk onderdeel van het HR-proces. Ontwikkel je medewerkers, laat je organisatie groeien en behaal het maximale rendement. Hrmforce, van talent naar resultaat.

Ga naar HRM-Force
Stacks Image 7224
Onze partner in de metaal en electrotechniek

MEPD helpt mensen én organisaties in hun zoektocht naar werk, ontwikkeling en persoonlijke groei.

Ga naar MEPD
Stacks Image 4446_438

Full Potential High Performance

Wij ontwikkelen management, teams en organisaties door ruimte te geven aan het het volle potentieel van leiderschap en cultuur, management en professionals.

Visie
Visie op de omgeving, op wie je bent, wie je wil worden en waar je naar toe wilt.
Verantwoording
Verantwoording nemen voor je opdracht, je toekomst en implementatie
Daadkracht
Daadkracht om op basis van een helder oordeel de juiste besluiten te nemen
Realisme
Zakelijk, met de voeten op de grond, zorgen dat het klopt.
Mensen
Mensen die het moeten doen door hun potentieel maximaal te ontsluiten.
Analyse
Analyse op basis van waarnemingen en feiten.
Innovatie
Innoveren als richtinggevend antwoord op externe ontwikkelingen.
Verbinding
Verbinding maken met mensen binnen en buiten je organisatie .
Beelden die bewegen
Stemmen die spreken
Heldere gedachten
Praktische ideeën
De Baaij, Verbeeten & Partners BV
Jonkershof 16
6561 AL Groesbeek
+31(0)641924275


Foto's en tekst gemaakt door en eigendom van: De Baaij, Verbeeten & Partners BVJonkershof 16, 6561 AL GroesbeekAlle rechten voorbehouden

Cookies we use are just there for basic web reading functionality. We do not use analytic or tracking cookies. We do not collect any user information and/or share user information to third parties.

De door ons gebruikte cookies ondersteunen enkel de functionaliteit van onze website. We gebruiken geen cookies voor analyse of het volgen van de gebruiker. We verzamelen geen gebruikersinformatie en/of delen informatie met derden.