Van young professionals tot in de boardroom.


Ontwikkeling van management, leiderschap en organisatie.

een wereld met dynamiek en complexiteit

De druk is hoog. Verwachtingen worden opgeschroefd. Kosten omlaag, prestaties moeten beter. Concurrentie uit onverwachte hoek. De complexiteit neemt toe. De markt is en blijft turbulent. Nieuwe technologieën veranderen de wereld. Politieke verhoudingen zijn in beweging. Globalisatie, polarisatie, identiteit, exclusiviteit en inclusiviteit beheersen de commentaren in de media.

de toekomst is onontkoombaar en onomkeerbaar

En dit betekent dat alles gaat veranderen: Organisatie inrichting en besturingsstructuur, samenwerking en netwerken, interactie en communicatie, leiderschap en management, houding en gedrag, structuur en cultuur. Marktcommunicatie en sociale media, business development, sales en marketing, import en export, supply chain management, ICT en blockchain.

dit heeft betekenis voor wie we zijn en wat we doen

  • Wat is uw visie op wie u als organisatie wilt zijn?
  • Welke inrichtingsprincipes hanteert u?
  • Welke sfeer, welke houding en gedrag, welke cultuur ziet u?
  • Hoe realiseert u samen uw ambities?
  • Hoe wordt er gemanaged?
  • Welk leiderschap is er zichtbaar?
  • Hoe professioneel is de organisatie?
  • Hoe boekt u samen resultaten?
  • Hoe bent u relevant in de markt?
  • Hoe ontwikkelt u nieuwe markten?
dicht bij jezelf op zoek naar de waarheid, goedheid en schoonheid

Wij verbinden uw persoonlijke en professionele ontwikkeling, uw teamontwikkeling en organisatieontwikkeling, uw identiteit en business ontwikkeling.

Zodat u werkend vanuit uw unieke talenten en kwaliteiten gericht bent op een succesvol en betekenisvol bestaan in de wereld om u heen.

Vanuit uniciteit werken aan je toekomst

We ontwikkelen mensen, teams en organisaties zodanig dat zij op korte en lange termijn succesvol kunnen zijn. Werkend vanuit de unieke eigenschappen en kwaliteit van mensen, teams en de organisatie, en kijkend naar de relevantie in de wereld er om heen transformeren we samen naar een nieuwe werkelijkheid.

u bent bepalend

Wij plaatsen de directeur, het management en de leidende professionals centraal in de transformatie. Om samen een levensvatbare toekomst voor de organisatie te realiseren.

essentieel en existentieel

Onze complete, geïntegreerde en diepgaande benadering is gebaseerd op onze bedrijfskundige en organisatiekundige kennis. In combinatie met onze internationale ervaring in de handel, industrie, professionele dienstverlening en publieke dienstverlening.

Stacks Image pp2410_n328_n2
Stacks Image pp2410_n328_n6
Stacks Image pp2410_n328_n9
Stacks Image pp2410_n328_n12

Blog René de Baaij

Teaming als organisatiestrategie
28 november: Inspiratiemiddag Teaming als organisatiestrategieEvent door Leerplatform Groeien in SamensturingDe vierde en laatste ...
Onverwachte resultaten
De huidige professionele context verlangt dat mensen zelfbewust, communicatief, proactief en probleemoplossend zijn. We verwachten ...
unexpected outcomes
The current professional context expects that people are self-aware, communicative, pro-active and problem-solving. We want to see ...
Why we need Action Learning in Export Development
We are finding today another week at the Nigerian Export Promotion Council in Abuja, Nigeria. We worked together with the NEPC Officials and ...
Over tegengif, woede en droefheid.
Om de woede en droefheid, die zich onvermijdelijk ontwikkelt in organisaties, te verwerken is een dialoog nodig die zich richt op de kracht ...

R2G<span id=


De Baaij, Verbeeten & Partners BV
Jonkershof 16, 6561 AL Groesbeek, Nederland


beelden die bewegen - stemmen die spreken - heldere gedachten - praktische ideeën - intuïtief inzicht - vertraagde tijd